Мениджърски екип

Рик Хаус , , , Президент и Главен изпълнителен директор

Рик Хаус е дипломиран минен инженер с над 34 години опит в добивната промишленост. Рик е изграждал опита си в сектора последователно на технически, оперативни, управленски и проектни длъжности в редица от най-големите подземни рудници и минни компании в Канада, а сравнително скоро и в международна среда. Работата му през цялата кариера е свързана с прилагането на практики, които издигат миннодобивните работи на световно ниво. Като пример може да се посочи рудник "Север" на компанията Inco, който през 2006 г. печели наградата "Райън" за най-безопасно минно предприятие в Канада. Рик Хаус е лидер с визия в сферата на организационните иновации, добивните дейности и трансформирането на бизнеса в силен конкурент с ясни предимства. Г-н Хаус започна работа в ДПМ в началото на 2009 г. като Генерален мениджър и Изпълнителен директор на рудника в Челопеч, а през ноември 2010 г. стана Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор. През април, 2013, той пое длъжността Президент и Главен изпълнителен директор.

Хюм Кайл , , , Изпълнителен вицепрезидент и Главен финансов директор

Г-н Кайл е дипломиран експерт-счетоводител и дипломиран финансов анализатор, с бакалавърска степен по икономика и счетоводство от Университета на Западно Онтарио и магистърска степен по счетоводство от университета МакГил. Г-н Кайл има над 25 години опит в частния сектор и публичното счетоводство, предоставяйки на ДПМ широкия си спектър от знания по финанси и бизнес, стратегическо планиране, сливания и придобивания, финансово планиране и отчетност, данъчно облагане, ковчежнически транзакции, управление на риска и корпоративни комуникации. Преди да стане част от нашия екип, г-н Кайл е заемал последователно все по-високи управленски длъжности в редица големи компании, които се търгуват на борсата, международни компании в сферата на енергетиката и природните ресурси. Освен това е бил член на бордовете на редица корпорации и професионални организации, и активен участник в местни канадски организации като Юнайтед Уей. През юни, 2011 г., г-н Кайл беше назначен на длъжност Изпълнителен вицепрезидент и Главен финансов директор на ДПМ.

Дейвид Рей , , , Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор

Дейвид Рей е завършил Университета в Лийдс, Йоркшир, Англия със степен "Бакалавър на науките по физическа металургия". Той е изтъкнат професионалист с дългогодишен международен опит на ръководни длъжности в рудодобива и преработката на метали в Африка, Европа и Канада. През годините постепенно е заемал все по-високи позиции на оперативно и изпълнително ниво в различни международни минни компании, сред които "Фалконбридж" и "Екстрата". Той се включи в нашия екип в ролята на Старши вицепрезидент - Оперативни дейности през ноември, 2012 г., а през май 2014 г. премина на длъжност Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор.

Лори Бийк , , , Старши вицепрезидент "Корпоративно управление" и Корпоративен секретар

Лори Бийк има над 25 години опит във финансовата и ресурсната индустрия и е била корпоративен секретар на публични компании от 1986 г. насам, включително на "Интернешънал Корона Ресорсес Лимитед", и последно на Корпорация "Дънди" и "Дънди Уелт Мениджмънт Инк". Г-ца Бийк беше назначена на длъжност Корпоративен секретар на ДМП през 2001 г,, на длъжност Вицепрезидент през 2003 г., длъжност Връзки с инвеститорите през декември 2008, и Старши вицепрезидент през март 2011 г. Те е член на Канадската асоциация на корпоративните секретари и Канадския институт за връзки с инвеститорите

Майкъл Дорфмън , , , Старши Вицепрезидент, Корпоративно развитие

Майкъл Дорфман има над 10 години опит в инвестиционното банкиране и специално в минната индустрия. Преди да стане част от екипа на ДПМ, е работил в инвестиционните отдели на компании като "Стоункап Секюритис" (предишно име "Блекмаунт Капитал"), "Томас Уейзел Партнърс" (предишно име "Уесуинд Партнърс") и "Мерил Линч Канада". В тези компании е съветвал висшия мениджмънт по редица транзакции в сферата на корпоративните финанси, сливания и придобивания. Отговарял е за инициирането, структурирането и изпълнението на сделки от страната на купувача и продавача а също и сделки с ценни книжа на капиталовите пазари. Г-н Дорфман има почетна диплома по бизнес администрация от Университета на Западно Онтарио и "Ричард Айви Скул ъв Бизнес". Г-н Дорфман стана член на екипа на ДПМ през април, 2011 г. като Вицепрезидент Корпоративно развитие, а през ноември 2011 пое длъжността Старши вицепрезидент - Корпоративно развитие.

Ричард Гос , , , Старши вицепрезидент „Геологопроучвателни дейности“

Ричард Гос носи на ДПМ над 28 години опит в геологопроаучвателните дейности, придобит в компании като БиЕйчПи, "Англоамерикан" и "Рио Тинто" и съответно опит с различни полезни изкопаеми. Има огромен опит със залежи в интрузивни и седиментни скали, а също и с мезотермални, епитермални златни и медни залежи. Последно е заемал длъжност Вицепрезидент- Геологопроучвателни дейности на "Тюркоаз Хил Ресорсес" (предишно име "Айвънхоу Майнс") и "Саут Гоби Ресорсес". Успешно е ръководил геоложки проучвания в редица страни в Европа и Азия, включително България, Монголия, Индия, Китай и Индонезия. Г-н Гос има балакавърска степен по геология от Кралския университет в Лондон и магистърска степен по геоложки проучвания от Кравския минногеоложки университет в Лондон. Г-н Гос започна работа в ДПМ през януари, 2013 като Вицепрезидент - Геологопроучвателни дейности и пое длъжността Старши вицепрезидент - Геологопроучвателни дейности през април, 2013.

Николай Христов , , , Старши вицепрезидент „Устойчиво бизнес развитие"

Николай Христов има магаистърска и докторска степен по обогатяване на суровини от Минно-геоложкия университет в София, и е завършил курсове по инженерни дейности, гео-екология и международни икономически връзки. Освен това, наскоро завърши обучението в управленската програма за напреднали в Харвард бизнес скул. Преди да започне работа в "Челопеч" през 2004 г., г-н Христов е заемал длъжности като обогатител и развоен специалист. В ДПМ е започнал работа като технолог, след което е заемал все по-високи управленски длъжности, а през 2011 г. пое ролята на Вицепрезидент и Генерален мениджър на Рудник "Челопеч". Г-н Христов изгради основите за постоянни подобрения в Рудник "Челопеч" и ръководеше проекта за разширение, с който беше удвоено производството на предприятието. През мандата си като Вицепрезидент и Генерален мениджър на "Челопеч", г-н Христов изигра водеща роля в работата на компанията с различни заинтересовани страни, и този опит ще му бъде изключително полезен на длъжността Старши вицепрезидент Устойчиво бизнес развитие, която заема от ноември, 2014.

Джон Линдзи , , , Старши вицепрезидент, Проекти

Джон Линдзи е професионален инженер с над 30-годишен опит в минната индустрия. Притежава диплома за Бакалавър по металургия от Университета "Стратклайд" в Глазгоу, Шотландия. Най-наскоро е бил Вицепрезидент-Капиталови проекти в "Бърак Голд Корп". Г-н Линдзи е заемал редица високи постове в "ЕсЕнСи Лавалин Груп Инк", "АМЕК Америкас Лимитед" и "Де Беерс Консолидейтед Майнс Лтд", където отговорностите му са включвали металургично проектиране, управление на оперативни процеси и управление на големи проекти в минната индустрия. Бил е и член на Изпълнителната комисия на Канадския институт за минно дело и металургия в Торонто. Г-н Линдзи се присъедини към ДПМ през 2014 г.

Пол Пру , , , Старши Вицепрезидент, Корпоративни услуги

Пол Пру има бакалавърска степен по политически науки от Университета на Западно Онтарио и магистърска степен по индустриални отношения от Университета на Торонто. Г-н Пру има над 25 години опит на различни висши управленски длъжности. Тези роли включват Вицепрезидент - Човешки ресурси на международна корпорация в хранителната индустрия и работа в Бизнес трансформирането на IBM, специално работа с разнообразни групи клиенти в публичния и частния сектор. Г-н Пру е заемал висши ръководни роли в CanWel Distribution Ltd, включително Вицепрезидент - Човешки ресурси, Вицепрезидент - Корпоративно обслужване и Генерален мениджър на Weston Bakeries Ltd за Онтарио, където е заемал длъжности и в производството, и в администрацията. Г-н Пру стана член на екипа на ДПМ през 2006 г. на длъжност Вицепрезидент - Човешки ресурси, а през март 2011 пое ролята на Старши вицепрезидент - Корпоративно обслужване.

Илия Гърков , , , Вицепрезидент и Генерален Мениджър, Крумовград

Илия Гърков е минен инженер с магистърска степен и докторска степен от Минно-геоложкия университет в София. Освен това, е преминал програма за обучение "Върхови постижения бизнеса" на българския Отворен университет и Нов български унииверситет. Д-р Гърков е изпълнявал различни лидерски роли в компанията. През 2008 г. беше издигнат на длъжност Мениджър - Добив на Рудник "Челопеч", през 2011 - Вицепрезидент - Добив. След това, г-н Гърков беше назначен на поста Генерален Мениджър на "Капан", а по-късно пое ролята на Вицепрезидент и Генерален менижър за Крумовград. През ноември 2014 г, премина на поста Вицепрезидент и Генерален мениджър за България, на която отговаря за дейностите в Челопеч и Крумовград.

Зибра Касете , , , Вицепрезидент и Управляващ директор в Цумеб

Зибра Касете има почти 30 години професионален опит в сферата на добива и преработката на ценни метали, заемайки висши ръководни длъжности в различни минни компании, сред които Rio Tinto и Rossing Uranium. Има богат опит в добива и преработката на рудa, снабдяването и бизнес и стратегическото развитие. Преди да се присъедини към екипа на ДПМ, г-н Касете е бил Управляващ директор в Murowa Diamonds, Зимбабве. Има богат международен опит, в това число в Намибия, Австралия и САЩ. По професия е металург и има магистърска степен по бизнес администрация от университета в Маастрихт, Холандия. От февруари 2016 г-н Касете е Вицепрезидент и Управляващ директор на ДПМ Цумеб.

Stock Quote: TSE

Price 2,89

Change +0,01

Volume 288 902

% Change +0,35%

Intraday High 2,99

52 Week High 3,70

Intraday Low 2,83

52 Week Low 2,13

Today's Open 2,86

Previous Close 2,88

02.20.2018 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 353,20 ?+1,10

НАВИГАЦИЯ

Back to top