Съобщения за медиите

Stock Quote: TSE

Price 3,00

Change -0,01

Volume 431 171

% Change -0,33%

Intraday High 3,04

52 Week High 3,70

Intraday Low 2,97

52 Week Low 2,13

Today's Open 3,00

Previous Close 3,01

02.22.2018 04:15 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 330,00 ?+1,20

НАВИГАЦИЯ

Back to top