Корпоративно управление

Дънди Прешъс Металс и Съветът на директорите на компанията вярват, че доброто корпоративно управление е от съществено значение за постигане на поставените цели, за гарантиране на интересите на акционерите в дългосрочен план и за спазване на принципите за ефективност, етика и прозрачност в действията.

Съветът на директорите следи за текущите и значими промени в нормативните изисквания, касаещи практиките, използвани при корпоративното управление. Обобщение на практиките за корпоративно управление, прилагани от ДПМ, може да откриете в последното издание на информационния бюлетин, публикувано на този сайт в раздел "Нормативна уредба", раздел "Инвеститори и анализатори".

Stock Quote: TSE

Price 3,00

Change -0,01

Volume 431 171

% Change -0,33%

Intraday High 3,04

52 Week High 3,70

Intraday Low 2,97

52 Week Low 2,13

Today's Open 3,00

Previous Close 3,01

02.22.2018 04:15 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 330,00 ?+1,20

НАВИГАЦИЯ

Back to top