Инвестиционни предложения за „ВЛАЖНА ЗОНА С ИНТЕГРИРАНИ МИКРОБНИ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“” И ЗА „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД”

Stock Quote: TSE

Price 2,90

Change +0,14

Volume 138 672

% Change +4,88%

Intraday High 2,93

52 Week High 3,70

Intraday Low 2,78

52 Week Low 1,91

Today's Open 2,78

Previous Close 2,77

11.21.2017 02:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 274,60 ?-21,20

НАВИГАЦИЯ

Back to top