Инвестиционни предложения за „ВЛАЖНА ЗОНА С ИНТЕГРИРАНИ МИКРОБНИ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“” И ЗА „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД”

Stock Quote: TSE

Price 2,89

Change +0,01

Volume 288 902

% Change +0,35%

Intraday High 2,99

52 Week High 3,70

Intraday Low 2,83

52 Week Low 2,13

Today's Open 2,86

Previous Close 2,88

02.20.2018 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 353,20 ?+1,10

НАВИГАЦИЯ

Back to top