Съвършенство на основните бизнес процеси

Непрекъснато се стремим да подобряваме резултатите си, използвайки нашия оперативен модел, базиран на най-добрите работни практики и съставен от четири ключови компонента.

Съвършенство на основните бизнес процеси

За да постигнем съвършенство в работата си, създадохме оперативен модел, базиран на най-добрите практики и съставен от четири ключови компонента, които взети заедно осигуряват постигането на все по-добри резултати чрез затворения цикъл на ‘Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие’. Моделът се реализира поетапно: процес на управление на работата, процес на анализиране и подобряване и процес на интегрирано планиране.

Въведохме и рамка за управление на проекти, базирана на най-добрите практики в тази област, както и модел за успешно изпълнение на проекти за всички наши проекти от стратегическо значение. Проектите преминават през поетапно разглеждане и оценка, за да се гарантира, че отговарят на стандартите, че съответните рискове са идентифицирани и овладени и че е осигурена съгласуваност със стратегическите цели на компанията. Този подход за управление на проекти ще бъде първо приложен при проекта ни в Крумовград.

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top