Корпоративна отговорност

Не спираме да търсим начини да работим все по-отговорно и да демонстрираме иновативност по отношение на обществената и екологична устойчивост на дейността ни.

Корпоративната отговорност като наш основен ангажимент

Всички минни компании са длъжни да намират начини да работят по-отговорно, като демонстрират своята социална и екологична отговорност достоверно и последователно. От опита си в Цумеб научихме, че има симбиоза между начина, по който един бизнес се развива и демонстрираната от него социална и екологична отговорност. Тези аспекти не могат да се управляват по отделно.

Отговорното поведение на една компания има редица аспекти, в това число поддържането на стабилни взаимоотношения със заинтересованите страни и свеждане на екологичните вреди до минимум. За ДПМ това означава и да гарантира, че служителите ѝ получават добро отношение, че здравето и безопасността им на работното място е подсигурена, както и че се търсят начини за изграждане на устойчиви местни общности, които да продължат да се развиват успешно дълго след като компанията е преустановила дейността си в региона.

От 2011 ДПМ публикува годишни доклади за устойчиво развитие, доказвайки, че е истински лидер в тази област. В дружеството ни в Челопеч, например, се отбелязва спад в енерго- и водопотреблението, както и в емисиите на парникови газове.

Постигнахме много и развихме страхотни работни екипи във всички наши местни дружества. Почти 100% от работната ни сила и 86% от мениджърските и по-високите позиции в компанията се заемат от местни граждани.

Продължаваме да инвестираме в местните общности, където работим, и вярваме, че имаме добри и все по-стабилни взаимоотношения с техните лидери. Корпоративната ни политика за инвестиции в обществото подкрепя финансово местното развитие, основаващо се на диалог с местните лидери. Проектът ни в Крумовград ще бъде пример за най-добрите начини за управление на социалната и околна среда, и ще засвидетелства ангажимента ни като компания в сферата на социалната и екологична отговорност.

Научете повече от Доклада ни за устойчиво развитие за 2016г.
Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top