Креативност и иновации

Иновациите са част от всички наши производствени дейности. Пример за това е извършването на мониторинг и контрол в реално време, което в нашата компания метафорично наричаме "повдигане на похлупака".

Иновации и креативност в работния процес

Новите и иновативни идеи трябва да се развиват, представят в подходящ търговски вид и прилагат в минната индустрия, за да се трансформира веригата на стойността в този бранш, където информационните технологии и дигиталните новости навлизат сравнително бавно. В ДПМ иновациите са част от работния процес във всички наши дружества. Пример за това е извършването на мониторинг и контрол в реално време, което метафорично наричаме "повдигане на похлупака". Така осигуряваме постоянен достъп до актуална информация, което ни позволява да вземаме по-информирани и добри решения. Тези новости първо бяха въведени в дружеството ни в Челопеч. Днес продължаваме да променяме начина, по който работим, за да създадем един строен и ефективен работен процес, използвайки модерните технологии винаги, когато това е възможно. Разработваме специална рамка за иновативните процеси в компанията, която да насърчи всички наши служители да търсят начини да бъдат иновативни, като едновременно с това се смекчат и свързаните с работата рискове.
Научете повече за това как използваме иновациите в нашата компания

Подземни комуникации:

Подземната комуникационна система на Дънди (DUCS) е проектирана като надеждна платформа за комуникации в подземния рудник. Осигурява непрекъснат обмен на данни и резервно ел.захранване в условията на екстремни температурни разлики под земята. Непрекъснатият информационен поток на свой ред спомага за по-добра производствена ефективност. Системата е най-продуктивния и икономически ефективен начин за осигуряване на връзка между дейностите в рудника и наземното управление на бизнес процесите. Системата се използва за достъп до информация от подземния рудник и изграждане на бази данни, които могат лесно да бъдат управлявани, което като цяло подобрява ефективността на работните процеси под земята.

Научете повече

Управление на работата:

Управлението на работата е система, подпомагаща изпълнението и контрола на обичайните работни дейности. Тя спомага за създаване на съпричастност и ангажираност с работния процес, за да можем надеждно да планираме и постигаме дневната производителност на дружествата ни. Крайната цел е работниците да могат да извършват правилната работа, в правилния момент и по правилния начин.
Планирането на работата осигурява до три пъти по-висока ефективност:
  • Идентифициране на пропуските преди настъпването на реален проблем в производствения процес
  • Планиране на корективни мерки
  • Изготвяне на график за корективни мерки преди настъпване на реален проблем в производството
  • Изпълнение на корективните мерки съгласно плана
Научете повече

 

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top