Организационна ефективност и индивидуална отговорност

Програмата ни за организационна ефективност и индивидуална отговорност ни помага да създадем работна среда, в която всеки служител иска да дава най-доброто от себе си.

Организационна ефективност и индивидуална отговорност

Организационната ефективност и индивидуална отговорност е програма, въведена с цел създаване на организация и работна среда, в която всеки служител с желание дава най-доброто от себе си, за да можем всички заедно да постигнем целите и задачите, които сме си поставили. На първо място трябва да осигурим такива организационни структури, които отговарят на поставените цели, а след това да гарантираме, че всеки служител е наясно с отговорносите и правомощията си.

Програмата за организационна ефективност и индивидуална отговорност е най-добре онагледена от работния семинар под надслов "Да работим заедно", проведен в корпоративния ни офис и всичките ни дружества по места. На семинара бяха представени някои ключови модели на поведение на работното място, като например възлагането на задачи, бе разгледано стандартното определение за "работа", понятията за отговорност и правомощие, значимостта на критично важните въпроси, т.нар. континуум на ценностите, културата на работното място и най-вече моделите на поведение на ръководителите и членовете на екипа и често допусканите от тях грешки. В рамките на работния семинар участниците имаха възможност да научат и практикуват нови модели на поведение в една защитена и подкрепяща среда.

Научете повече за това как развиваме уменията на нашите служители
Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top