Визия, мисия и основни ценности

Прогресивна златодобивна компания, която създава и предоставя изключителна стойност чрез иновации и в партньорство с всички заинтересовани страни.

Нашата визия

Прогресивна златодобивна компания, която създава и предоставя изключителна стойност чрез иновации и в партньорство с всички заинтересовани страни.

Нашата мисия

Придобиваме, структурираме и финансираме дейности по проучване, добив и преработка на природни богатства. Наша отговорност е да постигнем устойчиво развитие и да създаваме стойност за нашите акционери, партньори и служители.

Нашите основни ценности

Безопасност

Здравето и безопасността на нашите служители и на местните общности са от водещо значение, за да можем да осъществяваме дейността си. Никога не правим компромиси с безопасността.

Достойнство и уважение

Грижим се за хората – тяхното здраве, кариера и развитие и ежедневната им работа. Отнасяме се към хората справедливо. Вслушваме се в предложенията им и работим заедно за решения, които удовлетворяват индивидуалните и корпоративни интереси.

Екологична отговорност

Ние сме лидери в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност. Правим повече от изискваното по закон, за да наложим оптимални екологични решения във всички наши производства.

Инвестиции в обществото

Грижим се за качеството на живот на хората от общностите, където работим. Наша цел е да подобрим състоянието на обществото. Носим висока социална и корпоративна отговорност пред общностите, в които инвестираме.

Непрекъснато усъвършенстване

Подкрепяме постоянното усъвършенстване. Търсим и прилагаме практики, които водят до иновативност, пазарна ориентация, ефективност, върхови технически и професионални достижения.

Прозрачност

Поставяме и се придържаме към най-високите етични стандарти и бизнес практики. Взаимоотношенията ни със служители, правителствата, заинтересовани страни и общности са открити, честни и прозрачни. Изпълняваме обещанията и ангажиментите си. Всеки от нас е отговорен за постигането на резултати.

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top