НАШИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ

Настоящият модел обединява нашите основни ценности, стратегия и бизнес, и като резултат от всичко това илюстрира начина, по който създаваме стойност за нашите акционери.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕННОСТИ

Нашата визия е минната ни компания, специализирана в разработка на находища на ценни метали, да расте с развитието на своите активи и хора по отговорен начин.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ОРГАНИЗАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ И ИНДИВИДУАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Организационната ефективност и индивидуална отговорност е програма, която въведохме, за да създадем култура на отговорност в нашата компания.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

СЪВЪРШЕНСТВО НА ОСНОВНИТЕ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Оперативният ни модел се базира на най-добрите практики и е съставен от четири ключови компонента, които взети заедно насърчават постигането на все по-добри резултати.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Непрекъснато търсим начини да работим отговорно и да демонстрираме обществена и екологична устойчивост по надежден и достоверен начин.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ

Преминаването към мониторинг и контрол на дейностите в реално време, което в нашата компания нарекохме метафорично "вдигането на похлупака", е само един от начините, по които използваме иновации в работата си.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Създаване и предоставяне на стойност

Дейността на ДПМ е фокусирана върху създаване на иновации и постигане на резултати за акционерите на дружеството.

Създаване на стойност за акционерите

Тази графика под формата на пирамида илюстрира нашия бизнес модел и стратегия. В основата ѝ стоят нашите ценности, тъй като те са основополагащи за всичко, което правим. Стратегията ни и начинът, по който подхождаме към работата си, са фокусирани в четири основни сфери: Организационна ефективност и индивидуална отговорност, Съвършенство на основните бизнес процеси, Корпоративна отговорност и Креативност и иновации. Отдаваме изключително важно значение на всеки от стратегическите ни императиви, за които имаме разработени подробни работни процеси и създадени мултидисциплинарни екипи, за да можем да осигурим успех във всяка една област от цялостната ни стратегия. Нашите ценности, нашата стратегия и начинът, по който създаваме стойност, взети заедно, ни помагат да създаваме стойност за акционерите на компанията.

Визия, мисия и ценности

Прогресивна златодобивна компания, която създава и предоставя превъзходно качество чрез иновации и в партньорство с всички заинтересовани страни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Организационна ефективност и индивидуална отговорност

Организационната ефективност и индивидуална отговорност е програма, въведена с цел създаване на компания и работна среда, където всеки служител с желание дава най-доброто от себе си за постигане на целите и задачите, които сме си поставили.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Съвършенство на основните бизнес процеси

Създадохме оперативен модел, базиран на най-добрите практики и съставен от четири ключови компонента, които взети заедно насърчават постигането на все по-добри резултати.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Корпоративна отговорност

Непрекъснато търсим начини да работим отговорно и да демонстрираме обществена и екологична устойчивост по надежден и достоверен начин.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Креативност и иновации

Иновациите са част от всички наши производствени дейности. Пример за това е извършването на мониторинг и контрол в реално време, което в нашата компания метафорично наричаме "повдигане на похлупака".

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,83

Change +0,33

Volume 915 810

% Change +3,88%

Intraday High 8,88

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,55

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,72

Previous Close 8,50

12.01.2020 04:16 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 814,10 ?+38,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top