Намибия

Като служител на ДПМ на пълен работен ден, ще имате право на придобивки, които включват:

Конкурентно възнаграждение

Пенсионно осигуряване

Здравно осигуряване (медицинско и дентално обслужване, застраховка живот и застраховка срещу трайна нетрудоспособност от злополука).

Субсидирано участие в здравно-осигурителни планове

С интерес разглеждаме всички постъпили кандидатури, представящи необходимите и умения и опит. Поемете професионалното си развитие в свои ръце и ни изпратете автобиографията си на

dpmtsumeb@dundeeprecious.com

Актуални възможности в Tsumeb:

Stock Quote: TSE

Price 3,54

Change -0,01

Volume 32 100

% Change -0,28%

Intraday High 3,57

52 Week High 3,85

Intraday Low 3,51

52 Week Low 2,56

Today's Open 3,57

Previous Close 3,55

01.21.2019 01:10 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 281,30 ?-9,70

НАВИГАЦИЯ

Back to top