Намибия

Като служител на ДПМ на пълен работен ден, ще имате право на придобивки, които включват:

Конкурентно възнаграждение

Пенсионно осигуряване

Здравно осигуряване (медицинско и дентално обслужване, застраховка живот и застраховка срещу трайна нетрудоспособност от злополука).

Субсидирано участие в здравно-осигурителни планове

С интерес разглеждаме всички постъпили кандидатури, представящи необходимите и умения и опит. Поемете професионалното си развитие в свои ръце и ни изпратете автобиографията си на

dpmtsumeb@dundeeprecious.com

Актуални възможности в Tsumeb:

Stock Quote: TSE

Price 3,55

Change +0,05

Volume 74 636

% Change +1,29%

Intraday High 3,58

52 Week High 3,78

Intraday Low 3,42

52 Week Low 2,34

Today's Open 3,50

Previous Close 3,50

10.16.2018 01:02 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 226,40 ?+8,30

НАВИГАЦИЯ

Back to top