Намибия

Като служител на ДПМ на пълен работен ден, ще имате право на придобивки, които включват:

Конкурентно възнаграждение

Пенсионно осигуряване

Здравно осигуряване (медицинско и дентално обслужване, застраховка живот и застраховка срещу трайна нетрудоспособност от злополука).

Субсидирано участие в здравно-осигурителни планове

С интерес разглеждаме всички постъпили кандидатури, представящи необходимите и умения и опит. Поемете професионалното си развитие в свои ръце и ни изпратете автобиографията си на

dpmtsumeb@dundeeprecious.com

Актуални възможности в Tsumeb:

Stock Quote: TSE

Price 4,66

Change +0,11

Volume 178 741

% Change +2,42%

Intraday High 4,66

52 Week High 4,79

Intraday Low 4,54

52 Week Low 2,56

Today's Open 4,55

Previous Close 4,55

03.21.2019 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 300,50 ?-4,50

НАВИГАЦИЯ

Back to top