Намибия

Като служител на ДПМ на пълен работен ден, ще имате право на придобивки, които включват:

Конкурентно възнаграждение

Пенсионно осигуряване

Здравно осигуряване (медицинско и дентално обслужване, застраховка живот и застраховка срещу трайна нетрудоспособност от злополука).

Субсидирано участие в здравно-осигурителни планове

С интерес разглеждаме всички постъпили кандидатури, представящи необходимите и умения и опит. Поемете професионалното си развитие в свои ръце и ни изпратете автобиографията си на

dpmtsumeb@dundeeprecious.com

Актуални възможности в Tsumeb:

Stock Quote: TSE

Price 4,85

Change +0,11

Volume 317 263

% Change +2,32%

Intraday High 4,90

52 Week High 4,98

Intraday Low 4,61

52 Week Low 2,56

Today's Open 4,67

Previous Close 4,74

06.26.2019 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 414,90 ?+0,60

НАВИГАЦИЯ

Back to top