Намибия

Като служител на ДПМ на пълен работен ден, ще имате право на придобивки, които включват:

Конкурентно възнаграждение

Пенсионно осигуряване

Здравно осигуряване (медицинско и дентално обслужване, застраховка живот и застраховка срещу трайна нетрудоспособност от злополука).

Субсидирано участие в здравно-осигурителни планове

С интерес разглеждаме всички постъпили кандидатури, представящи необходимите и умения и опит. Поемете професионалното си развитие в свои ръце и ни изпратете автобиографията си на

dpmtsumeb@dundeeprecious.com

Актуални възможности в Tsumeb:

В момента няма вакантни позиции.


Stock Quote: TSE

Price 9,85

Change -0,10

Volume 5 369 478

% Change -1%

Intraday High 10,18

52 Week High 10,73

Intraday Low 9,69

52 Week Low 3,20

Today's Open 10,07

Previous Close 9,95

09.18.2020 04:15 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 940,00 ?-20,20

НАВИГАЦИЯ

Back to top