Инвестираме в хората

В Дънди Прешъс Металс се грижим за качеството на живот в общностите, където работим. Целта ни е те да бъдат силни и жизнени в дългосрочен план. Това означава сътрудничество с местните жители, организации и власти, за да се инвестира в съществуващи и в създаването на нови програми в полза на цялата общност.

Подкрепа за силни и жизнеспособни местни общности

Целта ни е общностите, в които работим, да бъдат силни и жизнени в дългосрочен план. Това означава сътрудничество с местните жители, организации и власти, за да се инвестира в съществуващи и в създаването на нови програми в полза на цялата общност.

Работим съвместно с всяка една местна общност, където развиваме дейност, за да се уверим, че подкрепяме тези инициативи, които са най-важни за местните хора. Сътрудничеството ни се развива в рамките на разработените от нас Планове за инвестиции в развитието на обществото, които са отражение на динамичния процес на запознаване с и приоритезиране на нуждите на местно ниво. Най-общо, инвестициите ни са насочени в следните сфери:

  • Образование
  • Здравеопазване
  • Изкуства и подкрепа за местната култура и наследство
  • Развиване на спорта
  • Малки и средни предприятия
  • Инфраструктура

Можем да подкрепяме създаването на по-силни местни икономики, като инвестираме в местните общности, откриваме нови работни места, използваме местни фирми доставчици и насърчаваме местния малък бизнес.

Примери за инвестиции на ДПМ в местните общности:

Обществен тръст - Цумеб

Общественият тръст в Цумеб бе създаден през 2010, за да осигури финансиране за нуждите на местното общество като цяло и в частност социално-икономически такива. В Управителния съвет на тръста членуват независими местни лидери, заедно с представители на местното ръководство на Дънди, които са и активни местни общественици. Управителният съвет взема решения за финансиране на база на това как би се постигнал най-голям ефект, както и с оглед на най-важните нужди, като най-съществен фокус се поставя върху образователните инициативи и отпускането на заеми за развиване на местния бизнес.

Научете повече за Обществения тръст в Цумеб

ЧПГЧО „Челопеч“

Оказваме сериозна финансова подкрепа на Частната Профилирана Гимназия с чуждоезиково обучение (ЧПГЧО) в Челопеч. ЧПГЧО е частна гимназия от 8-ми до 12-ти клас, в която се обучават 180 от най-добрите ученика в региона. Целта ни е да предоставим на местната общност възможността да изучи децата си по отлични образователни стандарти, които иначе не биха били достъпни. По-дългосрочните ни цели са да подпомогнем изграждането и насърчаването на някои от бъдещите лидери на България, като предоставим платформа за потенциална социална мобилност и развитие в региона.

ЧПГЧО редовно се класира сред десетте процента на най-добрите частни училища в България. Почти всички негови възпитаници продължават образованието си, като повечето от тях учат в едни от най-добрите университети в страната.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top