Преки инвестиции в нашите общности

Стремим се да закупуваме стоки и материали от местни доставчици, когато това е възможно. Това насърчава жизнеспособността на местния бизнес, дори и на тези дружества, които не са пряко свързани с минния бранш, като например фирмите в хранително-вкусовата промишленост и в сферата на услугите - печат, канцеларски материали, почистване и др.

Икономически принос

Дънди Прешъс Металс се стреми да закупува стоки и материали от местни доставчици, когато това е възможно. Това подпомага и насърчава жизнеспособността на малките и средни предприятия в региона, дори и на тези, не са пряко свързани с минния бранш, като например фирмите в хранително-вкусовата промишленост и в сферата на услугите - печат, канцеларски материали, почистване и др.

Покупателната способност на нашите служители допълнително подкрепя месната икономика. Анализите ни за Челопеч сочат, например, че приблизително 85% от възнагражденията на местните ни служители се реинвестират в местната общност, където живеят и работят.

Покупателната способност и поведението на местните жители от икономическа гледна точка водят на свой ред до откриване на повече работни места в региона. Проучванията сочат, че минната индустрия създава между 2 и 8 допълнителни работни места (непреки и производни) за всяко едно работно място в рудник, в зависимост от вида рудодобив и нивото на икономическо развитие в дадения регион.

Изследванията ни в Челопеч сочат, че са били създадени приблизително 2.4 допълнителни работни места за всяко едно работно място в рудника, т.е. още 2250 допълнителни работни места.

Предвид производството ни в Цумеб считаме, че този брой е още по-голям, а в Крумовград се очаква да се разкрият дори още повече работни места (проучванията, които се очаква да потвърдят тези прогнози, все още не са приключили).

Ето няколко начина, по които можем да допринесем за местната икономика в регионите, в които работим:

В Намибия над 40% от оперативните ни разходи са свързани с разплащания към местни доставчици. Нараства и броя на компаниите, на които възлагаме обществени поръчки и които са собственост и се управляват от лица, които преди са били в неравностойно положение.

В България 85% от оперативните и 65% от капиталовите ни разходи са свързани с разплащания към местни доставчици.

"СМС-С" е фирма в гр.Пирдоп, работеща в сферата на инженерните и ел. инсталации и специализирана в ел. поддръжка, ремонт и авариен ремонт на промишлени и обществени обекти.

Компанията е специализирана в областта на минното дело и металургията. След като работи няколко години в рудника, собственикът ѝ решава да започне свой бизнес в минния сектор.

„Историята на моята компания е тясно свързана с житейската ми история. Всичко започна, когато бях преподавател в Минно-геоложкия университет. Заплащането в сектора на образованието не е високо и затова когато един колега ме покани да посетя рудник „Челопеч", не се поколебах. Кариерата ми в рудника започна като началник в ел.лабораторията, а после станах и заместник-главен електротехник. Интересите ми бяха в сферата на новите техники и системи, и работата в рудника ми даде възможността да развия тези си умения. В последствие започнах мой собствен бизнес, като не след дълго имах 50 служители, основно от региона на Средногорието. Роден съм в София, но избрах Пирдоп, където живея вече 20 години".

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top