Професионалното развитие създава по-добри възможности

99% от работната ни ръка и 80% от мениджърските позиции в компанията се заемат от местни граждани. Професионалното развитие на служителите е наш ключов приоритет. Предоставяме на служителите си различни възможности за придобиване на нови знания, в това число за развиване на лидерски и професионални и технически умения.

Повишаване на професионалния опит и познания на служителите

Дънди Прешъс Металс предоставя на служителите си различни възможности за обучение с цел повишаване на знанията и професионалния им опит. Компанията инвестира значителни средства в развитието на своя персонал, за да гарантира, че служителите ѝ разполагат с необходимите умения за постигане на винаги високи резултати, като едновременно с това разбират корпоративните цели и ценности.

Програмите ни за обучениe и развитие включват участие в професионални и практически курсове, семинари, конференции и тийм билдинги.

Цветомир Велков е Директор "Производство" и ръководи двете основни дейности на компанията: добив и преработка на руда. Постъпва на работа в компанията през 2001 като инженер "Геомеханика", след като вече е бил неин стажант по време на следването си в Минно-геоложкия университет в София.

През 2006 е номиниран и отличен с наградата за "Най-добре развиващ се млад инженер" в рамките на организирано от "Mines and Money" официално събитие в Лондон. От 2004 до момента Цветомир заема различни длъжности в компанията - от Старши Инженер „Геомеханика” до Мениджър "Технически служби", а през 2015 е назначен за Директор "Производство". 
Научете повече за осигуряването на заетост и развиването на умения в дружествата ни в България

Програма за развитие на завършилите университет

През 2011 Дънди Прешъс Металс Цумеб (ДПМЦ) стартира своята Стипендиантска програма, чиято цел е подпомагане на студенти с академичен талант, които имат финансови затруднения да продължат образованието си. Програмата не само подпомага младите хора, но и осигурява добре квалифицирани университетски кадри, което на свой ред е в полза на кадровото планиране в компанията и изграждането на местен капацитет в Намибия като цяло. Стипендиантската ни програма дава възможност на студентите да се обучават в акредитирани университети в Намибия и Южна Африка, в дисциплини като инженерни науки, естествени науки, хуманитарни науки и металургия.

Към настоящия момент ДПМЦ е осигурила стипендии за 24 студенти в различни дисциплини, като електро-инженерство, химия, инженерна химия, машинно инженерство, информационни технологии, чертане, екология, здраве и наука, мехатроника, металургичен инженеринг, бизнес администрация, счетоводство и индустриална психология.

Отчитайки положените от стипендиантите усилия и тяхната академична отдаденост, решихме да им предложим възможност за работа в компанията. Към момента за нас работят шестима стипендианти, завършили металургичен инженеринг, финанси, управление на човешките ресурси и машинно инженерство.

Непрекъснато набираме нови талантливи кадри, които ни помагат да подобряваме начина, по който работим и стойността, която предоставяме на местната общност.

Научете повече за осигуряването на трудова заетост и развиване на професионалните умения в Намибия.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top