СЪЗДАВАНЕ НА ЛИДЕРИ

Янка, от дясно на ляво, спечели стипендия да учи в Частната профилирана гимназия за чуждоезиково обучение „Челопеч“, която Дънди Прешъс Металс подкрепя финансово. Сега тя работи като Администратор договори в дружеството ни в Челопеч.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РУДНИКА

Проучванията и анализите сочат, че приблизително 85% от трудовите възнаграждения се реинвестират в местните икономики. Изследванията показват, че за всяко работно място, създадено в един минен обект, се откриват между две и осем допълнителни работни места.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ПОДКРЕПА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СОБСТВЕНОСТ

В партньорство с Националната компания за жилищно строителство (НКЖС) на Намибия, Дънди съдейства на служителите да закупят собствено жилище на значително по-ниски от пазарните цени.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

Собствениците на местни фирми в Цумеб, Намибия - X и Y - получиха финансова подкрепа от Дънди Прешъс Металс, за да развиват своя бизнес. Фирмата им е само една от 80-те малки дружества, получили финансиране от Обществения тръст в Цумеб.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

СТАВАМЕ ЧАСТ ОТ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Вярваме, че активното ни партньорство с местните лидери, общности и организации ни помага да изграждаме отношения, основани на доверие и открит диалог и носещи позитиви и за двете страни.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Местни партньорства

Стремим се да подпомагаме местните жители да превръщат родните си места в по-добро място за живеене в сравнение с годините преди да започнем да развиваме дейност в региона. Това е нашият ангажимент и обществена отговорност към местните общности, в които инвестираме.

Инвестиции в хората и местните общности

За нас в Дънди Прешъс Металс е важно какво е състоянието на местните общности, в които работим. Целта ни е те да бъдат силни и жизнени в дългосрочен план. Това означава сътрудничество с местните жители, организации и власти, за да се инвестира в и създават програми, които са в полза на цялата общност.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ангажираност с местните общности

Вярваме, че активното ни партньорство с местните лидери, общности и организации ни помага да изграждаме отношения, основани на доверие и открит диалог и носещи позитиви и за двете страни. Този открит подход на сътрудничество гарантира, че нашата организация, служителите ни и местните жители разбират сериозния ангажимент, който сме поели за постигане на нашите цели за устойчиво развитие, и отдадеността, с която работим за подобряване на местните условия на живот.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Преки инвестиции в нашите общности

Дънди Прешъс Металс се ангажира със закупуване на стоки и материали от местни доставчици, когато това е възможно. Това подпомага и насърчава жизнеспособността на малките и средни предприятия в региона, дори и на тези, чиято дейност не е пряко свързана с минната индустрия, като например фирмите, търгуващи с храни и напитки, и в сферата на услугите - печат, канцеларски материали, почистване и др.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Професионалното развитие създава по-добри възможности

98% от работната ни ръка и 78% от мениджърските позиции в компанията се заемат от местни жители. Професионалното развитие на служителите е наш ключов приоритет, като предоставяме най-различни възможности за придобиване на нови знания. Имаме специално разработени вътрешнофирмени програми за развитие на професионални и технически умения, както и за лидерски умения.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Запознайте се с нашите мениджъри на местно ниво

Нашата компания вярва, че трябва да наема, обучава и издига лидери, които са част от местната общност и лично инвестират в ефективната съвместна работа и в споделения успех на нашата компания и региона като цяло.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Stock Quote: TSE

Price 8,83

Change +0,33

Volume 915 810

% Change +3,88%

Intraday High 8,88

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,55

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,72

Previous Close 8,50

12.01.2020 04:16 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 814,10 ?+38,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top