2013 – Инвеститор в обществото

2013 – Инвеститор в обществото

Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД получи голямата награда в годишния конкурс за корпоративна социална отговорност.Проектът „Ада тепе – История и настояще“ има за цел да проучи съществувал в древността златен рудник в рамките на находище Ада тепе, на възраст 3500 години – най-ранният известен златен рудник - и да го съхрани. Опазването на културно-историческото наследство и развитие на туризма са сред приоритетите на дружеството БММ и община Крумовград.Това е най-големият междуинституционален изследователски проект на археологически обект в България, финансиран от частна компания. В периода 2011 - 2013 за проекта работят на терен над 300 местни жители. Археолозите, взели участие през различни етапи на разкопките са над 35. Интердисциплинарните дейности въвличат геолози, петрографи, геофизици, геоморфолози, палеосеизмолози, палеоботаници, палеозоолози, консерватори и реставратори.Международни партньори на проекта са университетите в Мюнстер и Котбус, Германия, католическия университет в Льовен.


Stock Quote: TSE

Price 9,05

Change +0,08

Volume 360 255

% Change +0,89%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 03:28 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top