2016 Награда „Изключителен новатор“ - Зала на славата за международни минни технологии

2016 Награда „Изключителен новатор“ - Зала на славата за международни минни технологии

Рик Хаус, Президент и Главен изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс беше удостоен със званието Изключителен новатор за приноса си в трансформирането на минната индустрия. Рик налага визията, че минното дело изисква ново и новаторско мислене приложено към цялото предприятие и производствения цикъл. Под неговото ръководство в Дънди Прешъс Металс са въведени интегрирани технологии и системи за управление, които осигуряват мониторинг на дейностите в реално време.http://www.im-halloffame.com/

Stock Quote: TSE

Price 8,98

Change +0,01

Volume 318 142

% Change +0,11%

Intraday High 9,03

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,65

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 02:48 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top