2014 – Сертификат за устойчиво развитие в минерално-суровинната индустрия със сребърно покритие

2014 – Сертификат за устойчиво развитие в минерално-суровинната индустрия със сребърно покритие

„Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД получава сертификат за устойчиво развитие в минерално-суровинната индустрия със сребърно покритие на Българската минно-геоложка камара.


Сертификатът се издава на членове на БМГК, които са се включили доброволно в Стандарта за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия и са преминали обстоен процес на одит в областите околна среда, хора, местна общност, здраве и безопасност, биоразнообразие, отпадъци и иновации.


Stock Quote: TSE

Price 9,04

Change +0,07

Volume 371 855

% Change +0,78%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 03:36 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top