2013 Награда за изобретателност: Категория „Тежка индустрия“ - Интелигентност и свързаност в минната индустрия - Предоставена от Информационни технологии Канада

2013 Награда за изобретателност: Категория „Тежка индустрия“ - Интелигентност и свързаност в минната индустрия - Предоставена от Информационни технологии Канада

Дънди Прешъс Металс беше отличена за разработване и прилагане на технологии, които трансформираха рудник „Челопеч“ от обикновен подземен рудник в иновационен лидер, където е възможно проследяване в реално време на персонал, съоръжения и активи. Това позволява мениджъри и плановици да увеличат ефективността на работата чрез пряк поглед върху работата независимо от местоположението им.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 311 942

% Change +0,22%

Intraday High 9,03

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 02:38 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top