Награди и признание

Дънди Прешъс Металс Челопеч печели престижна награда на КРИБ. Връчва я лично премиерът Бойко Борисов

Дънди Прешъс Металс Челопеч получава престижно отличие от КРИБ

Компанията с признание за качество

На 17 май 2017 г. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България връчи своите най-авторитетни за бизнеса награди „КРИБ – Качество, Растеж, Иновации от България”. Тържествената церемония по време на Третия пролетен бал се проведе под патронажа на министър-председателя Бойко Борисов и с участието на министри, официални лица, собственици и мениджъри на компании. 

Миннодобивното дружество „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, което разработва подземния рудник в Челопеч, беше обявено за победител в категория Качество. Голямата награда беше връчена от  Министър-председателя Бойко Борисов.

При получаването на отличието, д-р инж. Илия Гърков, Вицепрезидент на Дънди Прешъс Металс и Изпълнителен директор за България, развълнуван отбеляза:

„Искрено благодаря за наградата. Това е огромно признание за целия ни екип, за всички наши специалисти и ръководители. Благодаря на журито, на тези, които ни номинираха; благодаря на нашите приятели и колеги.“  

За трите категории на годишните награди на КРИБ бяха номинирани и се състезаваха 31 компании, рекорд за изданията на конкурса. Наградата за качество се връчва на компании, които в най-голяма степен са демонстрирали качество при реализиране на проекти, последователен подход при прилагане на най-добри производствени практики, ангажираност и следване на политики по отношение развитието на бизнеса и качеството.

Взети предвид са били и критерии като компетентност, обучение и развитие, констатирано постоянно подобряване и професионално отношение към клиенти и партньори.

Припомняме, че в началото на годината Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД стана победител в категория Технологии на международното минно списание Mining Magazine. В съревнование с големи технологични компании, реализираният проект за изземане на граничен целик в рудник „Челопеч“ беше високо оценен за приложението на нестандартен подход и осигуряване по иновативен и безопасен начин за максимално оползотворяване на руда.

Дружеството получи и високата оценка на Българската търговско-промишлена палата, която през април връчи отличия за най-иновативна компания и най-иновативен проект на минното дружество в Челопеч.

За допълнителна информация:

Гергана Тодорова, специалист „Комуникации“ - 0887592729

2016 Награда „Изключителен новатор“ - Зала на славата за международни минни технологии

Рик Хаус, Президент и Главен изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс беше удостоен със званието Изключителен новатор за приноса си в трансформирането на минната индустрия. Рик налага визията, че минното дело изисква ново и новаторско мислене приложено към цялото предприятие и производствения цикъл. Под неговото ръководство в Дънди Прешъс Металс са въведени интегрирани технологии и системи за управление, които осигуряват мониторинг на дейностите в реално време.

http://www.im-halloffame.com/

2016 – Награда на сп. Mining Magazine в категория Технологии

Дънди Прешъс Металс Челопеч е избрана за победител в категория „Технологии“

2016 – Награда „Сократ“ за Най-добро предприятие и приз „Най-добър мениджър на годината“

На 20 декември на официална церемония колегията на международните награди „Сократ“ връчи своите отличия за 16 път. Елитното събитие събира видни представители на бизнеса, академичните среди, предприемачи и общественици от над 50 държави.

В залата на кметството в Оксфорд, Великобритания, изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД д-р инж. Илия Гърков бе удостоен с наградата в категория „Най-добро предприятие“, както и приза „Най-добър мениджър на годината“.

Специално изработеният бижутерски плакет, статуетка и сертификат му бяха връчени за модерните стандарти на управление, използвани в дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България, за направените инвестиции и модернизиране, за високия професионализъм на служителите и за добрите финансови позиции.

2016 – Национален първенец и носител на отличието Ruban d’Honneur („Лента на честта“) на Европейските бизнес награди за 2015/2016

Организаторите на Европейските бизнес награди отличават "Дънди Прешъс Металс България" в конкурса, давайки статут на носител на Ruban d’Honneur (специален приз „Лента на честта“) и на двете български дружества "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД. Категорията, в която сме номинирани наред с още девет фирми, е "Работодател на годината".

Финалисти в конкурса със статут на носител на Ruban d’Honneur са 110 компании.

Това е наистина едно престижно отличие за дейността ни и признание като една от 110-те най-динамични и вълнуващи бизнес организации, които утвърждават основните принципи на Европейските бизнес награди: успех, иновации, етика и международен дух.

2015 – Стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия

Британската организация "Жените в минната индустрия" избира Ирена Цакова, Оперативен директор на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, за една от стоте жени-вдъхновителки в добивната промишленост.

Така българската минна индустрия получи признание за приноса си към постигане на равнопоставеност. Номинацията на г-жа Цакова преминава успешно трите подборни кръга, организирани от "Жените в минната индустрия" и "ПрайсуотърхаусКупърс". Стоте най-вдъхновяващи жени на 2015 г. в минната индустрия са представени в специално събитие по време на минния форум Mines and Money.

Изборът им има за цел да покаже колко голям напредък е постигнат в посока равенство между половете. Сред най-вдъхновяващите жени има ролеви модели, които доказват, че жените могат успешно да се реализират и да развият кариери в минното дело.

2015 – Най-голям дарител

Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД е отличено с първо място в категорията „Най-голям обем финансови дарения“ в конкурса „Най-голям корпоративен дарител“ на Българския дарителски форум.

2015 – Награда "Равенство между половете“

Дружеството е наградено от Министерството на труда и социалните грижи с плакет за постигнатия баланс между жените и мъжете на ръководни позиции.

Признанието идва след проведено от министерството проучване сред няколкостотин български фирми. „Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД е сред петте дружества, отличени за това, че предоставят равни възможности за участие в управлението им.

Наградата е връчена на заключителната церемония по проекта.

2015 – Инвеститор в обществото

"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД получава трета награда за проекта за инвестиции в местните общности на годишните награди за корпоративна социална отговорност, връчвани от Българския форум на бизнес лидерите.

„Подкрепа развитието на местните общности 2015“ е дългосрочна дарителска програма на компанията, която цели чрез осигуряване на финансови средства да благоустрои инфраструктурни обекти и да подкрепи проекти с обществено значение за общините Челопеч, Чавдар и Златица. С отговорност за устойчивото развитие на общините, компанията повишава капацитета на местната администрация чрез знания, умения и опит. По този начин се създават допълнителни възможности за развитие на местното население и устойчив бизнес.

С дългосрочната си инвестиционна програма "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД ежегодно подпомага устойчивото развитие на общините Челопеч, Чавдар и Златица – подобрена градска среда, активен културен живот, нови възможности за туризъм и бизнес.

2014 – Сертификат за устойчиво развитие в минерално-суровинната индустрия със сребърно покритие

„Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД получава сертификат за устойчиво развитие в минерално-суровинната индустрия със сребърно покритие на Българската минно-геоложка камара.

Сертификатът се издава на членове на БМГК, които са се включили доброволно в Стандарта за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия и са преминали обстоен процес на одит в областите околна среда, хора, местна общност, здраве и безопасност, биоразнообразие, отпадъци и иновации.

2014 – Най-голям корпоративен дарител

"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД бе отличено с първо място в конкурса „Най-голям корпоративен дарител“ в категорията „Най-голям обем финансови дарения“ за направени дарения в размер на 2 882 618 лв.

Дружеството получава и наградата за най-щедър дарител.

2014 Награда „Интернет на нещата“ - Връчена от Cisco

Дънди Прешъс Металс беше отличена като лидер в иновациите за работата си в разработката и внедряването на електронни средства за комуникация, безжична мрежа и необходимия хардуер за комуникация, мониторинг и управление в реално време.

2014 – Инвеститор в човешки капитал

„Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД получи трета награда за проекта си "Защото ме е грижа да съм здрав" на годишните награди за корпоративна социална отговорност, връчвани от Българския форум на бизнес лидерите.

Проектът цели чрез различни инициативи и мероприятия да провокира служителите на компанията към по-здравословен начин на живот, за да бъдат здрави, доволни, ангажирани, щастливи. Работи се в три насоки: здравословно хранене, физическа активност, психическо и емоционално здраве. Грижата за здравето и безопасността на служителите е основна ценност на компанията. Началото на проекта е поставено през януари 2014 г. с различни дейности и инициативи за служителите, и продължава да се осъществява и през настоящата година.

2013 – Най-голям корпоративен дарител

Български дарителски форум отличи Дънди Прешъс Металс като най-голям корпоративен дарител и връчи първото място в категория“ Най-голям обем финансови дарения“. За да участват, компаниите подават информация за направените дарения и подкрепените каузи през предходната на участието им година.

Дънди Прешъс Металс Челопеч участва в конкурса с направените през 2012 г. дарения. Голяма част от общо дарените 3 081 283 лв. бяха инвестирани в проекти на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

2013 Награда за изобретателност: Категория „Тежка индустрия“ - Интелигентност и свързаност в минната индустрия - Предоставена от Информационни технологии Канада

Дънди Прешъс Металс беше отличена за разработване и прилагане на технологии, които трансформираха рудник „Челопеч“ от обикновен подземен рудник в иновационен лидер, където е възможно проследяване в реално време на персонал, съоръжения и активи. Това позволява мениджъри и плановици да увеличат ефективността на работата чрез пряк поглед върху работата независимо от местоположението им.

2013 – Инвеститор в обществото

Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД получи голямата награда в годишния конкурс за корпоративна социална отговорност.

Проектът „Ада тепе – История и настояще“ има за цел да проучи съществувал в древността златен рудник в рамките на находище Ада тепе, на възраст 3500 години – най-ранният известен златен рудник - и да го съхрани. Опазването на културно-историческото наследство и развитие на туризма са сред приоритетите на дружеството БММ и община Крумовград.

Това е най-големият междуинституционален изследователски проект на археологически обект в България, финансиран от частна компания. В периода 2011 - 2013 за проекта работят на терен над 300 местни жители. Археолозите, взели участие през различни етапи на разкопките са над 35. Интердисциплинарните дейности въвличат геолози, петрографи, геофизици, геоморфолози, палеосеизмолози, палеоботаници, палеозоолози, консерватори и реставратори.Международни партньори на проекта са университетите в Мюнстер и Котбус, Германия, католическия университет в Льовен.

2012 – награда за ангажираност Engage (Ингейдж)

Международният форум на бизнес лидерите присъди на Челопеч Майнинг специалната награда “Engage”. Изпълнителният директор на Дружеството получи наградата от негово превъзходителство посланика на Великобритания Джонатан Алън.

Специалната награда “Engage” се присъжда на една измежду всички участващи компании за ангажираността и участието на нейните служители при реализирането на социално-отговорни проекти, както и за цялостен принос на служителите за обществено полезни каузи.

„Много се радвам, че журито награждава минна компания. Минният бизнес вече е социално отговорен и Челопеч Майнинг е добър пример за това“, сподели д-р инж. Николай Христов при получаването на наградите.

2012 – Инвеститор в обществото

Челопеч Майнинг бе награденa с второ място и в категорията „Инвеститор в обществото“.

Проектът „Подкрепа развитието на местните общности“ показва дългосрочната дарителска програма на Челопеч Майнинг, с която Дружеството осигурява финансови средства за благоустрояване на инфраструктурни обекти и проекти с обществено значение за общините Челопеч и Чавдар и кметствата Карлиево и Църквище. Проектът се осъществява от седем години и в неговите рамки са изпълнени редица инфраструктурни и културни проекти.

2012 – Инвеститор в знанието

Челопеч Майнинг обра наградите на десетото издание на годишния конкурс за корпоративна социална отговорност на Български форум на бизнес лидерите. Дружеството участва с шест проекта и спечели в три категории.

Второ място в категория „Инвеститор в знанието“ с проекта „Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“. Училището е най-успешния и устойчив проект в областта на корпоративната социална отговорност на дружеството. Челопеч Майнинг инвестира значителни средства, за да осигури най-доброто образование в региона и да даде на учениците успешен старт. 98% от завършилите продължават образованието си в български и чуждестранни университети.

Подкрепа за образованието е сред приоритетите на Дружеството, което се ангажира с изграждане на капацитет в младите хора, придобиване на знания и получаване на добро образование, което като съвкупност осигурява повече реални възможности за успешна професионална реализация. За 16 години и с над 10 завършили випуска, училището извоюва позиции сред водещите езикови гимназии в страната с демонстрирани високи резултати.

Stock Quote: TSE

Price 8,45

Change -0,23

Volume 435 021

% Change -2,65%

Intraday High 8,72

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,42

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,67

Previous Close 8,68

12.04.2020 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 836,80 ?+11,10

НАВИГАЦИЯ

Back to top