Съобщения за медиите

Stock Quote: TSE

Price 8,37

Change +0,22

Volume 297 633

% Change +2,7%

Intraday High 8,37

52 Week High 9,99

Intraday Low 8,08

52 Week Low 7,18

Today's Open 8,14

Previous Close 8,15

10.20.2021 12:50 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 769,70 ?+4,90

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО