Съобщения за медиите

Stock Quote: TSE

Price 3,55

Change -0,07

Volume 141 010

% Change -1,93%

Intraday High 3,68

52 Week High 3,78

Intraday Low 3,54

52 Week Low 2,34

Today's Open 3,66

Previous Close 3,62

10.15.2018 01:33 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 218,10 ?-5,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top