Съобщения за медиите

Stock Quote: TSE

Price 7,27

Change -0,17

Volume 134 187

% Change -2,29%

Intraday High 7,48

52 Week High 9,65

Intraday Low 7,20

52 Week Low 6,99

Today's Open 7,44

Previous Close 7,44

05.18.2022 12:38 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 818,20 ?+4,70

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО