Прес съобщения

Dundee Precious Metals Announces Investment in Velocity Minerals Ltd.

Nov 16, 2020 07:11

ТОРОНТО, 16 ноември, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – „Дънди Прешъс Металс“ Инк. (TSX: DPM) („ДПМ” или “Компанията”) обяви днес, че е сключила инвестиционно споразумение (накратко „Споразумението”) с Velocity Minerals Ltd. (TSXV: VLC) (“Velocity”), по силата на което Velocity ще получи до 7 милиона канадски долара за частно пласиране на ценни книжа. Очаква се ДПМ да закупи от Velocity до 14 млн. броя обикновени акции на цена от 0,50 к.д. за акция. При приключване на сделката се очаква ДПМ да придобие собственост върху приблизително 9,99% от емитираните и неизплатени обикновени акции с пълна стойност на Velocity.

Velocity Minerals Ltd се занимава с проучване и разработване на златни находища предимно в югоизточна България и има 70% дялово участие в площ „Тинтява”, част от която е златорудно находище „Розино”, разположено на около 40км от открит рудник „Ада тепе”. Собствеността на Velocity в „Розино” е уредена чрез споразумение за съвместно предприятие с местно трето лице. На 15.10.2020 Velocity представи предварителен технически доклад за находище „Розино” с оценка на вероятните запаси на полезни изкопаеми (към дата 30.08.2020) при бортово съдържание за злато 0,5 г/т за 11,8 млн.т. и 1,22г/т за 465 000 унции.1 Velocity има сключено и опционно споразумение за придобиване на 70% дял в участък „Обичник” и „Македонци”, както и за 100% от участък „Иглика”.

„Приветстваме възможността да инвестираме в допълнителни геолого-проучвателни дейности за златни находища в югоизточна България чрез дялово финансиране във Velocity”, обяви Дейвид Рей, Президент и Главен изпълнителен директор на ДПМ. „С оглед на силното ни присъствие и оперативен капацитет в региона, вярваме, че имаме уникална по рода си възможност да подкрепим Velocity като стратегически акционер”.

Споразумението предвижда някои права и ограничения, обичайни за подобен род финансови сделки. Сделката се очаква да бъде финализирана на или около дата 24.11.2020, след одобрение на стоковата борса в Торонто и уреждане на някои условия за окончателното ѝ сключване. В Канада периодът на задържане на всички ценни книжа, емитирани във връзка със сделката, е четири месеца и един ден.

За „Дънди Прешъс Металс“ Инк.

„Дънди Прешъс Металс“ Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято дейност включва придобиване на проучвателни площи и находища на полезни изкопаеми, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали. Производствените предприятия на Компанията включват рудник „Челопеч“ в България, разположен източно от гр. София, който произвежда златно-меден концентрат със съдържание на злато, мед и сребро, и пиритен концентрат със съдържание на злато; рудник „Ада тепе“ в южна България, който произвежда златен концентрат; и металургично предприятие за преработка на комплексни концентрати в Цумеб, Намибия. ДПМ участва и в проучването и разработването на няколко златни находища в Канада, Сърбия и Еквадор, включително 9.4% дялово участие в „Сабина Голд енд Силвър“ и 19.4% в „Ай Ен Ви Металс” Инк.

Лице за контакт за допълнителна информация:

Дейвид Рей

Президент и Главен изпълнителен директор

Тел: (416) 365-5092

drae@dundeeprecious.com

Дженифър Камерън

Директор „Връзки с инвеститори“

тел: (416) 219-6177

jcameron@dundeeprecious.com

1 Източник: Предварителен технически доклад за находище на златосъдържащи руди „Розино” от дата 14.10.2020, публикуван в профила на Velocity в www.sedar.com, съдържащ допълнителна информация, вкл. допускания и параметри, касаещи предпроектното проучване и оценката на запасите на ПИ.

Stock Quote: TSE

Price 6,49

Change -0,18

Volume 87 606

% Change -2,7%

Intraday High 6,79

52 Week High 9,65

Intraday Low 6,49

52 Week Low 6,49

Today's Open 6,72

Previous Close 6,67

06.29.2022 11:51 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 817,50 ?-3,40

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО