Прес съобщения

За втора поредна година „Дънди Прешъс Металс” постига рекордно високо производство на злато. Обявяват се датата и часа на провеждане на конферентен разговор и уебкаст за оповестяване на финансови резултати за последното тримесечие на 2021 г. и общо за годината.

Jan 10, 2022 17:01

Торонто, 10.01.2022 г. – Дънди Прешъс Металс Инк. (TSX: DPM) (за краткост ДПМ или „компанията”) обяви предварителните производствени резултати на дъщерните си дружества в България и Намибия за последното тримесечие на 2021 г. и общо за годината.

„И през последното тримесечие миннодобивните ни дружества впечатляват със силните си резултати – „ДПМ Крумовград“ постигна ново рекордно високо производство на метал злато на тримесечна база, а представянето на „ДПМ Челопеч“ е отново на висота.“ – каза Дейвид Рей, президент и главен изпълнителен директор. –

„Като цяло отбелязваме още една силна година за ДПМ с нов рекорд в производството на злато за трета поредна година и постигаме резултат, който е в горните граници на годишната прогноза. Към портфолиото си добавихме и находището „Лома Ларга в Еквадор – златодобивен проект с отлични технико-икономически параметри, и продължаваме успешната си работа в сферата на устойчивото развитие, което ни отреди място в 91-я процентил сред минните и металургичните компании в света според класацията на S&P Global за корпоративна устойчивост и отговорност.

Предварителни производствени резултати

В таблицата по-долу са представени предварителните резултати за 4-ото тримесечие на 2021 г. и общо за годината:

 

Преработена руда

Метали в произведения концентрат

Платими метали в продаден концентрат

Преработен комплексен концентрат

 

 

(хил. т)

Злато

(хил.тр.у.)

Мед

(млн.фунта)

Злато

(хил.тр.у.)

Мед

(млн.фунта)

 

(хил. т)

4-о трим-е на 2021

 

 

 

 

 

 

  ДПМ Челопеч

562,0

49,0

9,2

40,3

8,2

-

  ДПМ Крумовград

219,3

33,8

-

33,3

-

-

  Цумеб

-

-

-

-

-

52,0

Консолидирани резултати

781,3

82,8

9,2

73,6

8,2

52,0

Общо за 2021 г.

 

 

 

 

 

 

  ДПМ Челопеч

2 199,2

177,0

34,7

149,3

32,7

-

  ДПМ Крумовград

865,6

133,0

-

129,8

-

-

  ДПМ Цумеб

-

-

-

-

-

189,7

Консолидирани резултати

3 064,8

310,0

34,7

279,1

32,7

189,7

Годишна прогноза за 2021 г.(1)

2 925 – 3 125

271 – 317

34 – 39

243 – 285

31 – 36

195 – 200

  • По данни от обсъжданията и анализа от страна на ръководството на изпълнението на плановите показатели към 30.09.2021 г., публикувани на 11.11.2021 г. на уебсайта на SEDAR sedar.com и на корпоративния уебсайт www.dundeeprecious.com.

Основни оперативни параметри

„ДПМ Крумовград“ продължава да впечатлява с постиженията си, добивайки рекордните 33 800 тр.у. злато през последното тримесечие, което е над планираното за периода в резултат на по-високите съдържания на метала. За 2021 г. дружеството е произвело близо 133 000 тр.у. злато – резултат в горните граници на годишната прогноза.

„ДПМ Челопеч“ също постигна високи оперативни резултати за тримесечието с произведените 49 000 тр.у. злато и 9,2 млн. фунта мед. Производството на злато е над очакваното в резултат на навлизането на добива в участъци с по-високи съдържания на метала и постигнатите по-добри извличания. Общо за 2021 г. са произведени 177 000 тр.у. злато, което е над горните граници на годишната прогноза, и 34,7 млн. фунта мед, което съответства на прогнозата.

През последното тримесечие на годината в „ДПМ Цумеб” са преработени около 52 000 т комплексен концентрат, което е отражение на 8-дневното спиране на производството за отстраняване на теч в инсталацията за отпадни газове. В резултат на това преработката за 2021 г. достигна 189 700 т, което е малко под коригираната годишна прогноза от 195-200 хил. т.

Възвръщаемост на инвестирания от акционерите капитал

В съответствие със строгите си правила за разпределение на капиталови средства, ДПМ продължава да осигурява възвъщаемост на инвестираните от акционерите средства чрез редовно изплащане на тримесечен дивидент и периодично обратно изкупуване на свои акции с цел намаляване на уставния капитал чрез анулирането им.

Както бе обявено по-рано през м. ноември 2021 г., на 17.01.2022 г. ДПМ ще започне изплащането на тримесечен дивидент от 0,03 щ.д. на акция на всички притежатели на акции, вписани в книгата на акционерите към 17:00 ч. Източно стандартно време на 31.12.2021 г.

През отчетното тримесечие ДПМ изкупи обратно 152 300 свои обикновени акции на цена от 7,51 канадски долара за акция, като общо за 2021 г. техният брой достигна 1 723 800 на стойност около 13,2 млн. канадски долара или средно 7,64 канадски долара за акция.

Оперативни и финансови резултати за 4-ото тримесечие на 2021 г.

Компанията планира да оповести своите оперативни и финансови резултати за 4-ото тримесечие и общо за 2021 г., детайлна годишна прогноза за 2022 г. и актуализирана прогноза за следващия тригодишен период на 17.02.2022 г. (четвъртък) след затварянето на борсата. Прессъобщението, заедно с коментарите и анализите на ръководството и консолидираните финансови отчети ще бъдат публикувани в информационната система SEDAR на адрес www.sedar.com, а също и на уебсайта на Компанията на адрес www.dundeeprecious.com.

На 18.02.2022 г. (петък) в 9:00 ч. Източно стандартно време компанията ще организира конферентна връзка по телефон и чрез Интернет (уебкаст) за представяне на резултатите и въпроси и отговори. Препоръчваме на участниците да наберат посочения номер 15 минути преди обявения начален час или да се включат в уебкаста, за да се избегне по-продължително изчакване преди конферентния разговор.

Информация за телефонни номера и уебкаст достъп:

 

Дата и час

петък, 18.02.2022 г.

09:00 ч. Източно стандартно време

Линк за уебкаста

https://edge.media-server.com/mmc/p/gxj23aqa

Телефони

 

Безплатен номер – само за Канада и САЩ: 1-844-402-0878

Международно избиране: +1-478-219-0512

Код за достъп: 7972723

Повторно изслушване

(налично до 7 дни след конферентния разговор)

Безплатен номер – само за Канада и САЩ: 1-855-859-2056

Международно избиране: +1-404-537-3406

Код за достъп: 7972723

 

Техническа информация

Представената в прессъобщението техническа и научна информация е прегледана и одобрена от Рос Овърол, (с бакалавърска степен по приложна геология) – корпоративен мениджър „Минерални ресурси” в ДПМ, който е експертно лице (QP) по смисъла на Канадския национален инструмент NI 43-101 и не е независим от компанията.

За „Дънди Прешъс Металс“ Инк.

„Дънди Прешъс Металс“ Инк. е международна минна компания със седалище в Канада и дъщерни дружества в България, Намибия, Сърбия и Еквадор, чрез които осъществява дейност в тези страни. Нашата основна цел е да разкриваме ресурси и създаваме стойност, за да растем и просперираме заедно. Тя е поставена върху здрава ценностна основа, която определя начина, по който осъществяваме дейността си, и изпълва със съдържание стратегическите ни стълбове и цели по отношение на управлението на дейността и нейните екологични и социални аспекти, иновациите, оптимизирането на инвестиционния портфейл и растежа на компанията. Ресурсите ни се разпределят в съответствие с нашата стратегия да генерираме стойност за акционерите. Акциите на ДПМ се търгуват на фондовата борса в Торонто с индекс DPM).

За допълнителна информация можете да се свържете с:

Дейвид Рей

Президент и Главен изпълнителен директор

Тел: (416) 365-5092

drae@dundeeprecious.com

 

Дженифър Камерън

Директор „Връзки с инвеститори“

тел: (416) 219-6177

jcameron@dundeeprecious.com

Предупреждение относно прогнозни становища

Настоящото прессъобщение съдържа прогнозни становища или информация (заедно наречени „прогнозни становища“), които са свързани с редица рискове и елементи на несигурност. Такива становища не съдържат исторически факти и принципно могат да бъдат разпознати по използваните в тях думи и изрази като „планираме“, „очакваме“, „очаква се“, „бюджет“, „планиран“, „оценки“, „предвиждания“, „прогнозираме“ „прогноза“, „възнамеряваме“, „предвижда се“, „вярваме“ или техни производни, както и по това, че дадени събития или резултати „могат“, „биха могли“, „възможно е“, „по всяка вероятност“ или „ще“ се случат или бъдат изпълнени, включително употребата им в отрицателна форма. Прогнозните становища се основават на определени ключови допускания и на мнения и оценки на ръководството, които са валидни към момента, в който са направени, и са свързани с редица известни и неизвестни рискове, неясноти и други фактори, в резултат на които действителните резултати, производителност и постижения на компанията могат съществено да се различават от всички други бъдещи резултати, производителност и постижения, споменати пряко или косвено в такива прогнозни становища. Сред тях са факторите, описани или отбелязани в други документи (включително последната официална годишна справка за компанията), които периодично се подават към регулаторните органи по ценни книжа във всички провинции и територии на Канада, и са достъпни в информационната система SEDAR – www.sedar.com. Обръщаме внимание на читателската аудитория, че изброените по-горе фактори не изчерпват всички възможни такива. Макар че компанията се стреми да идентифицира важни фактори, които биха могли да доведат до това реалните действия, събития или резултати да се различават съществено от изложените в прогнозните становища, това не изключва наличието на фактори, които правят дейностите, събитията или резултатите непредвидени, неочаквани или непреднамерени. Прогнозните становища по своя характер не са основание да се счита, че ще се окажат точни, тъй като реалните резултати и бъдещи събития могат значително да се различават от очакваните. Тези становища отразяват очакванията ни на настоящия етап за бъдещи събития и са валидни само към датата на изявлението им. Компанията няма задължение да актуализира прогнозните си становища при промяна на обстоятелствата или мненията и оценките на ръководството ѝ, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Обръщаме внимание на читателската аудитория да интерпретира такива становища единствено и само като прогнозни.

Stock Quote: TSE

Price 8,81

Change -0,09

Volume 170 350

% Change -1,01%

Intraday High 8,94

52 Week High 9,20

Intraday Low 8,70

52 Week Low 5,41

Today's Open 8,81

Previous Close 8,90

01.27.2023 12:28 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 929,10 ?-12,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО