Отчитане на успехите

Отчетността ни като компания се основава на поетия от нас ангажимент за прозрачност в действията. Отчитаме представянето на отделните ни дружества съгласно международно признати принципи, като например тези на Глобалната инициатива за отчетност (GRI)

Използваме 6 основни показатели за отчетност, които отговарят на изискванията за същественост на Глобалната инициатива за отчетност (GRI). Изпълнението на екологичните норми, отчитано с тяхна помощ, отразява успеха на нашия бизнес, а конкретните измерени нива определят доколко добре прилагаме на практика екологичните ценности, които сме възприели като компания.

  • Емисии на не-парникови газове
  • Водоползване и заустване
  • Битови и отпадни води
  • Енергийни ресурси
  • Качество на земите
  • Биоразнообразие
Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,98

Change +0,01

Volume 318 142

% Change +0,11%

Intraday High 9,03

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,65

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 02:48 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top