Корпоративно управление

Дънди Прешъс Металс и Съветът на директорите на компанията вярват, че доброто корпоративно управление е от съществено значение за постигане на поставените цели, за гарантиране на интересите на акционерите в дългосрочен план и за спазване на принципите за ефективност, етика и прозрачност в действията.

Съветът на директорите следи за текущите и значими промени в нормативните изисквания, касаещи практиките, използвани при корпоративното управление. Обобщение на практиките за корпоративно управление, прилагани от ДПМ, може да откриете в последното издание на информационния бюлетин, публикувано на този сайт в раздел "Нормативна уредба", раздел "Инвеститори и анализатори".

Stock Quote: TSE

Price 3,55

Change -0,07

Volume 148 410

% Change -1,93%

Intraday High 3,68

52 Week High 3,78

Intraday Low 3,54

52 Week Low 2,34

Today's Open 3,66

Previous Close 3,62

10.15.2018 01:43 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 218,10 ?-5,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top