Корпоративно управление

Дънди Прешъс Металс и Съветът на директорите на компанията вярват, че доброто корпоративно управление е от съществено значение за постигане на поставените цели, за гарантиране на интересите на акционерите в дългосрочен план и за спазване на принципите за ефективност, етика и прозрачност в действията.

Съветът на директорите следи за текущите и значими промени в нормативните изисквания, касаещи практиките, използвани при корпоративното управление. Обобщение на практиките за корпоративно управление, прилагани от ДПМ, може да откриете в последното издание на информационния бюлетин, публикувано на този сайт в раздел "Нормативна уредба", раздел "Инвеститори и анализатори".

Stock Quote: TSE

Price 5,15

Change +0,03

Volume 454 904

% Change +0,59%

Intraday High 5,18

52 Week High 5,33

Intraday Low 5,00

52 Week Low 2,56

Today's Open 5,12

Previous Close 5,12

08.16.2019 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 519,60 ?+3,70

НАВИГАЦИЯ

Back to top