Ангажираност на компанията с безопасността и здравето при работа

Оценката и управлението на работната среда е от ключово значение за доброто здраве и безопасността на нашите служители.

Лидерството е от първостепенно значение

Всички носим отговорност за безопасността си - както нашата лична, така и тази на колегите ни.

Критичните фактори за успех включват: пряка ангажираност, участие на служителите, изчерпателни системи за безопасност и редовни проверки на тези системи.

Ангажираността ни с четирите критични фактора за успех осигурява безопасност в поведението на служителите, безопасността на работното оборудване и на работното място като цяло. Взети заедно, те спомагат за постигане на резултати по безопасен начин.

Четири ключови понятия предопределят подхода ни към здравето и безопасността

Здравето и безопасността на нашите служители и на местните общности са от водещо значение, за да можем да осъществяваме дейността си. Никога не правим компромиси с безопасността. Безопасността трябва да продължи да бъде приоритет номер едно за всеки един от нас.

Ръководейки се от тези четири понятия, подходът ни към безопасността - приоритет номер едно за компанията - е онагледен от следния модел.

Задължителни обучения по безопасност и открити обсъждания

Системата ни за безопасност гарантира, че всеки, който се намира на територията на дружеството, е добре обучен и подготвен да се справя с предизвикателствата и опасностите на работното място. Това включва нашите служители, изпълнители, под-изпълнители и посетители.

Семействата на нашите служители, както и местната общественост и власти, са също включени в обучителните ни програми по безопасност, като част от корпоративната ни "култура на опазване на колегата".

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top