Политика за осигуряване на безопасни условия на труд

Всеки се връща жив и здрав вкъщи всеки ден

Политика за гарантиране на здравето и безопасността при работа

Никога не правим компромис със здравето и безопасността, независимо от това какви са целите или дейностите ни.

Считаме управлението на здравето и безопасността за основна дейност в нашия бизнес и винаги ще осигуряваме достатъчно ресурси за постигане на целите в тази сфера.

Вярваме, че всички ние носим отговорност за здравето и безопасността при работа.

Здравето и безопасността са винаги наш приоритет във всички планове и дейности на компанията.

За да осъществим визията си, правим мониторинг и съблюдаваме за спазването на корпоративните ни политики във всички наши дружества

Всички служители и под-изпълнители работят заедно, за да се гарантира, че:

 • Всички служители, на всички нива във фирмената йерархия, спазват корпоративната политика за здраве и безопасност при работа.
 • Всеки от нас е длъжен да се грижи за собственото си здраве и безопасност, както и за това на колегите си.
 • Осъзнаваме, че здравето и безопасността на другите може да бъдат засегнати от нашите действия или бездействия, и приемаме, че безопасността на труда е задължително условие за работа в компанията.
 • Даваме ясно дефинирани насоки относно здравето и безопасността при работа; разполагаме с необходимите за целта програми и обучения; оценяваме изпълнението на мерките за здраве и безопасност.
 • Изготвените насоки и програми редовно се актуализират, за да се отстраняват опасните и необезопасени работни места и да се постигат непрекъснати подобрения, гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд.
 • Със съвместни усилия ще идентифицираме и разследваме причините за аварии и инциденти, за да разработим ефективни превантивни и оздравителни мерки.
 • Ще развиваме дейността си съгласно приетите стандарти в отрасъла, като спазваме всички нормативни изисквания.
 • Гарантираме, че персоналът ни е обучен, така че да изпълнява безопасно и продуктивно работните си задължения.
 • Поддържаме висока степен на готовност в случай на аварийни ситуации.
 • Всички посетители и фирми, с които работим, следва да спазват съответните стандарти за здраве и безопасност при работа.
 • Не правим компромиси по отношение на безопасността.
Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 9,05

Change +0,08

Volume 360 255

% Change +0,89%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 03:28 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top