Подробна отчетност в сферата на безопасността

Правим непрекъсната оценка и анализ на данните ни за здравето и безопасността в компанията. Всички системи и процеси редовно се одитират, като това ни помага да оптимизираме процедурите си и намалим рисковете от инциденти в бъдеще.

Прозрачността в действията ни като компания ни помага да бъдем близо до заинтересованите страни и да работим в посока на непрекъснато усъвършенстване.

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top