ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО УЧИ

Служителите и посетителите преминават през обширно и задължително обучение по безопасност преди да бъдат допуснати на територията на дружеството.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ИЗВЪН РАБОТНОТО МЯСТО

ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ИЗВЪН РАБОТНОТО МЯСТО За да бъдат служителите ни здрави, те трябва да водят здравословен начин на живот. Даваме примери и възможности за здравословен начин на живот и в местните общности, където работим.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ПРОЗРАЧНОСТ

Честни и открити сме в сферите, в които имаме нужда от по-добро представяне. Учим се от грешките си и от останалите. Гордеем се с резултатите, които сме постигнали, прилагайки този подход.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ

Безопасността е основния ни приоритет. Непрекъснато подобряваме системите за здраве и безопасност, стандартите и процедурите си, поставяме си високи цели, за да станем още по-добри.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЛИДЕРСТВОТО Е ВОДЕЩО ЗА ФИРМЕНАТА НИ "КУЛТУРА НА ОПАЗВАНЕ НА КОЛЕГАТА"

Проактивното внимание на нашите служители прави възможно непрекъснато да подобряваме работните си системи, за да гарантираме, че "Всеки се връща жив и здрав вкъщи всеки ден".
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Заглавна страница> Здраве и безопасност

Безопасността на персонала е приоритет номер едно За нас е изключително важно да гарантираме здравето и безопасността на нашите служители и на местните общности, където работим. Дънди Прешъс Металс инвестира във водещи стандарти за безопасност в минната индустрия и осигурява непрекъснато и интензивно обучение. Ангажиментът ни като компания е нашите служители да работят в безопасна среда и да водят по-добър начин на живот извън работното си място.

Политика за осигуряване на безопасни условия на труд

Дънди Прешъс Металс се стреми да развива дейността си по устойчив начин. Здравето и безопасността на служителите ни и местните общности, в които работим, е ключов компонент на корпоративната ни политика за здраве и безопасност.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подробна отчетност в сферата на безопасността

Правим непрекъсната оценка и анализ на данните за здравето и безопасността в компанията. Това е важен компонент от непрекъснатия ни процес на усъвършенстване. Ангажираме се с предоставяне на актуална информация в сферата на здравето и безопасността на всички заинтересовани страни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Подкрепа за модела на безопасност в минната индустрия

"Културата на опазване на колегата" е водещ принцип за всеки наш служител в работното ежедневие. Обученията, процедурите, стандартите, оборудването и одитите са важни, но поведението на служителите на работното място е това, което предпазва тях и техните колеги.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ангажираност на компанията с безопасността и здравето при работа

Тъй като за нас безопасността е основна ценност и приоритет, се стремим да я направим част от ежедневието на всеки служител. Въвели сме политики, стандарти и системи и сме провели задължителни обучения по безопасност за всички наши посетители, подизпълнители и служители.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Иновативни програми за здраве и качество на живот

Знаем, че безопасните условия на труд са само част от здравословния начин на живот. Насърчаваме служителите си и техните семейства да водят здравословен начин на живот извън работното място. Подкрепяме и инициираме програми, насърчаващи пълноценния начин на хранене, спортуване и грижа за здравето. Вярваме, че нашите служители могат да бъдат инициатори на промяната и в местната общност, към която принадлежат, като по този начин ползите ще бъдат споделени от още повече хора.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,45

Change -0,23

Volume 435 021

% Change -2,65%

Intraday High 8,72

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,42

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,67

Previous Close 8,68

12.04.2020 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 836,80 ?+11,10

НАВИГАЦИЯ

Back to top