Занимаваме се с минно дело 

Визията на компанията е да бъде прогресивна минно-добивна компания, която създава и предоставя превъзходно качество чрез иновации и в партньорство с всички заинтересовани страни. Благодарение на оперативното ни съвършенство и капацитет за иновации, работим за оптимизиране на дейността на всички наши дружества, осигурявайки надеждно и безопасно производство при стабилни маржове на печалба. Работим и по създаване на резерв от бъдещи проекти с потенциал за растеж, в които можем да приложим оперативната си експертиза и корпоративна отговорност, за да генерираме стойност и отлична възвръщаемост на направените инвестиции.

Добро познаване на стоковите пазари

Стоките са основно суровини и природни ресурси, използвани за производството на различни продукти. Тези естествени материали стоят в основата на световната икономика. Тази им ключова роля, съчетана с характеристиките на стоковите пазари, превръщат природните ресурси, в частност благородните метали, във важен компонент от всяко едно инвестиционно портфолио.

Трансформиране в компания-производител от среден клас

ДПМ е развиваща се компания-производител от среден клас, която постига високи резултати, като придобива и трансформира слаборазвити активи. Наскоро успешно приключихме изграждането и въвеждането в експлоатация на рудник „Ада тепе”, който е важен актив в портфолиото ни и ни дава добра възможност да продължим да създаваме стойност за нашите акционери.

Прогнозата ни за следващите 3 години откроява силните ни производствени резултати и намаляващи капиталови разходи, и потвърждава потенциала на портфолиото ни да генерира свободни парични потоци в дългосрочен план. 

Добавяне на стойност чрез иновации
През годините успяхме да изградим репутация на иновативна минна компания, тъй като използваме новите технологии, за да повишаваме стойността на нашия бизнес. Благодарение на иновациите развихме способността си бързо да преценяваме новите технологии и ефективно да ги прилагаме в нашия бизнес модел за генериране на допълнителна стойност.

Индустриален лидер в управлението на екологичните, правни и социални въпроси
Вярваме, че устойчивото развитие на минната индустрия изисква от компаниите да имат дългосрочна и надеждна бизнес стратегия, която може да осигури благополучие на всички заинтересовани страни в дългосрочен план.

Нашият подход се основава на ценностите ни и се подкрепя от ангажимента ни да прилагаме ясни фирмени политики, от динамичната ни система за управление и от нашите служители, които приемат целите и ценностите на компанията за свои.

Разкриване на тайните на привидно сложната тематика на минното дело

Да се инвестира в рудодобивни и преработвателни дейности може да изглежда сложно. Ето защо сме подготвили терминологичен речник, който да ви помогне да разберете по-добре тази сфера на дейност.
Към речника

Канада като държава с лидерски позиции в минното дело

Канада се нарежда сред държавите с най-добре развит рудодобив в света, произвеждайки над 60 вида минерали и метали. Акциите на повече от половината от публични минни компании в света се търгуват на канадската фондова борса и борсата за рискови капитали в Торонто, което представлява почти половината от световния дялов капитал в този бранш. 

Репутацията на Канада като лидер в минния сектор обаче се простира отвъд нейните граници. Страната е призната в световен мащаб за лидерството и високи ѝ стандарти в сферата на здравето, безопасността и устойчивото развитие.

Какво прави „Дънди Прешъс Металс“, за да поддържа и развива репутацията си?

Гордеем се с това, че подкрепяме и затвърждаваме имиджа на Канада в регионите, където работим. Навсякъде прилагаме същите ценности, работна етика и принципи, като тези в Канада. Вярваме, че това подпомага и развива бизнес уменията на местните ни ръководни екипи, на служители ни и други бизнес лидери в общностите, където работим. Взаимоотношенията ни със служители, правителства, заинтересовани страни и общности са открити, честни и прозрачни. 

Изпълняваме обещанията и ангажиментите си. Всеки в нашата организация е отговорен за постигане на резултати и изпълнение на поставените цели.

ОЩЕ

Научете повече за Челопеч

ОЩЕ

Научете повече за Ада тепе

ОЩЕ

Научете повече за Цумеб

Stock Quote: TSE

Price 8,18

Change +0,00

Volume 460 499

% Change +0%

Intraday High 8,26

52 Week High 10,78

Intraday Low 8,10

52 Week Low 5,86

Today's Open 8,15

Previous Close 8,18

10.03.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 830,00 ?-18,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО