Компанията ни се занимава с минно дело.

Разнообразието по отношение на географските райони, в които работим, продукцията и бизнес направленията ни, ни помагат да печелим стратегическо предимство пред конкурентите си. Това означава, че искаме да отбелязваме растеж като компания само тогава, когато можем наистина да създаваме стойност за всички заинтересовани страни, в това число добра възвращаемост за акционерите ни. Винаги търсим възможности да създаваме стратегическо бизнес портфолио, което позволява устойчиво развитие и растеж.

Добро познаване на стоковите пазари

Стоките са основно суровини и природни ресурси, използвани за производството на различни продукти. Тези естествени материали стоят в основата на световната икономика. Тази им ключова роля, съчетана с характеристиките на стоковите пазари, превръщат естествените материали и в частност ценните метали в ценен компонент от всяко едно инвестиционно портфолио.

Какво прави Дънди Прешъс Металс уникална като компания?

В Дънди Прешъс Металс решихме да следваме стратегия, включваща диверсификация и вертикална интеграция. Компанията създаде силно портфолио от активи, които осигуряват многообразие по отношение на регионите, в които работим и произвежданата от нас продукция, а вертикалната интеграция в Компанията включва нашето металургично предприятие за преработка на комплексни концентрати, което е уникално по своя характер. Взети заедно, тези отделни аспекти осигуряват множество източници на приходи, строен и естествен растеж и дългосрочна стойност за акционерите ни.

Демистифициране на привидно сложната тематика на минното дело

Да се инвестира в рудодобивни и преработвателни дейности може да изглежда сложно. Ето защо сме подготвили терминологичен речник, който да ви помогне да разберете тази сфера на дейност по-добре. 
Речник на използваните термини

Канада като лидер в минното дело

Канада се нарежда сред държавите с най-добре развит рудодобив в света, произвеждайки над 60 вида минерала и метала. Повече от половината от публично търгуваните минни компании в света са листнати на канадската фондова борса и на борсата за рискови капитали в Торонто, което представлява почти половината от световния дялов капитал в този бранш.  

Репутацията ни на лидер в минния сектор обаче се простира отвъд границите на Канада. Страната е призната в световен мащаб благодарение на водещите ни позиции и високи стандарти в сферата на здравето и безопасността, и устойчивостта.

Какво прави Дънди Прешъс Металс, за да поддържа и развива тази си репутация?

Гордеем се с това, че подкрепяме и затвърждаваме имиджа на Канада в регионите, където работим. Там прилагаме същите ценности, работна етика и принципи, като тези в Канада. Вярваме, че това подпомага и развива бизнес уменията на местните ни ръководни екипи, на служители ни, както и на обществените лидери в общностите, където работим. Взаимоотношенията ни със служители, правителства, заинтересовани страни и общности са открити, честни и прозрачни.

Изпълняваме обещанията и ангажиментите си. Всеки в нашата организация е отговорен за постигането на резултати и изпълнение на поставените цели.

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top