Влияние на устойчивото развитие

Силно вярваме, че успява този, който върши добро. Устойчивото развитие е движеща сила за вземането на добри бизнес решения и взето заедно, те осигуряват голяма стойност за бизнеса ни, за заинтересованите страни и най-важното - за инвеститорите ни.

Отговорното развитие има положителен ефект върху всички заинтересовани страни

За нас е от първостепенно значение да изпълняваме стратегическите си задачи по един отговорен начин. Живеем в свят, в който правителствата са поставени под изключителен натиск да накарат частния сектор да носи отговорност за действията си. От всички нас в минната индустрия зависи да намерим начини да работим по отговорен начин, като става все по-очевидно, че ще бъдат успешни тези компании, които могат надеждно и последователно да засвидетелстват своята социална и екологична отговорност.

Опитът ни сочи, че има симбиоза между начина, по който бизнесът ни се развива и демонстрираната от него социална и екологична отговорност. Тези направления са вече неизменна част от дейността ни, а не отделно начинание.

ДОКЛАД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 8,98

Change +0,01

Volume 407 173

% Change +0,11%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 03:59 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top