Към кого мога да отправя въпросите си за моите акции и дялово участие в “Дънди Прешъс Металс”?

Ако сте собственик на поименни акции, вие сте вписани в книгата на акционерите. Ако имате запитвания или молба по въпроси, като промяна на адрес за кореспонденция и/или изгубени удостоверения за акции, може да се обърнете към нашия трансферен агент:

Computershare Investor Services 
100 University Avenue, 9th Floor 
Toronto ON Canada M5J 2Y1 
1-800-564-6253 (безплатно избиране за Северна Америка) 
1-514-985-7555 (за страни извън Северна Америка)

Ако акциите ви са придобити посредством брокерска фирма или друга финансова институция, то тогава не сте вписан в книгата на акционерите. Моля, обърнете се към брокерската фирма или финансова институция, която разполага с акциите ви.

back to top

Какво е съкращението на акциите на ДПМ на фондовата борса?

Акциите ни се търгуват на фондовата борса в Торонто под съкращението “DPM”. 

back to top

Мога ли да закупя акции директно от Компанията?

Не предлагаме опция за директно закупуване на акции или чрез план за реинвестиране на дивиденти. Акции на Компанията могат да бъдат закупени от брокерска фирма, директно или онлайн.

back to top

Предлагате ли План за реинвестиране на дивидентите?

Понастоящем не предлагаме такъв план.

back to top

Кога е създадена Дънди Прешъс Металс?

„Дънди Прешъс Металс“ стартира като инвестиционен фонд от затворен тип, със 75% инвестиции в златодобивната индустрия. През септември 2003, след всеобхватен дю дилиджънс, ДПМ придоби права да разработва две златни находища в България. През април 2004 „Дънди Прешъс Металс” финализира преобразуването си в златодобивна компания.

Днес, ДПМ е златодобивна компания от среден клас, която разработва два рудника в България - “Челопеч” и “Ада тепе” - и притежава металургично предприятие в Цумеб, Намибия.

back to top

Какви са активите на ДПМ и къде се намират те?

Портфолиото на ДПМ включва подземния рудник „Челопеч“ (100%) и открития рудник „Ада тепе“ (100%) в България, металургичното предприятие в Цумеб в Намибия и проектите за златодобив „Тимок“ в Сърбия и за подземен добив за медно-златна руда „Лома Ларга“ в Еквадор. ДПМ участва и в проучването и разработването на други златни находища в Канада и България чрез компаниите „Сабина Голд енд Силвър“ и „Велосити минералс”.

Повече информация за производствените ни активи ще намерите в раздел Региони, в които работим на нашия уебсайт.

back to top

Защо притежавате металургичен завод в Намибия?

Металургичният ни завод в Намибия е стратегически актив, който осигурява преработката на произвеждания в Челопеч комплексен концентрат (в случая, концентрат с високо съдържание на арсен). 

back to top

Stock Quote: TSE

Price 8,18

Change +0,00

Volume 460 499

% Change +0%

Intraday High 8,26

52 Week High 10,78

Intraday Low 8,10

52 Week Low 5,86

Today's Open 8,15

Previous Close 8,18

10.03.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 830,00 ?-18,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО