Стратегическият растеж осигурява стойност за акционерите ни

Инвеститори и анализатори

Осигуряваме прозрачност на информацията за нашата дейност, която може да се ползва както от финансови анализатори, така и от всички потребители, които искат да разберат подробности за нашия бизнес. Предоставяме цялата необходима информация на едно място, заедно с подробни доклади и данни, за да може да направите максимално добър и информиран инвестиционен анализ на дейността ни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Финансови показатели и отчетност

Поставяме и се придържаме към най-високите етични стандарти и бизнес практики. Взаимоотношенията ни със служители, власти, заинтересовани страни, местни общности и инвеститори са открити, честни и прозрачни. Изпълняваме обещанията и ангажиментите си. Всеки от нас е отговорен за постигането на резултати.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Занимаваме се с минно дело

Визията на компанията е да бъде прогресивна минно-добивна компания, която създава и предоставя превъзходно качество чрез иновации и в партньорство с всички заинтересовани страни. Благодарение на оперативното ни съвършенство и капацитет за иновации, работим за оптимизиране на дейността на всички наши дружества, осигурявайки надеждно и безопасно производство при стабилни маржове на печалба. Работим и по създаване на резерв от бъдещи проекти с потенциал за растеж, в които можем да приложим оперативната си експертиза и корпоративна отговорност, за да генерираме стойност и отлична възвръщаемост на направените инвестиции.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Устойчивост

Силно вярваме, че успява този, който върши добро. Устойчивото развитие спомага за вземане на добри бизнес решения. Устойчивостта означава подобряване на условията в местните общности, опазване на околната среда и инвестиране в проекти с дългосрочен и устойчив растеж и стойност. Всички тези решения осигуряват голяма стойност за бизнеса ни, за заинтересованите страни и най-важното - за инвеститорите ни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Виж целия текст

Научете повече за дейностите ни в България.

Виж целия текст

Научете повече за дейността ни в Крумовград.

Виж целия текст

Научете повече за дейността ни в Намибия.

Stock Quote: TSE

Price 9,59

Change +0,24

Volume 444 531

% Change +2,57%

Intraday High 9,72

52 Week High 10,78

Intraday Low 9,36

52 Week Low 5,41

Today's Open 9,39

Previous Close 9,35

06.01.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 963,90 ?+5,90

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО