Инвестиции в общността

„Заедно в час“

Фондация "Заедно в час" е неправителствена организация, чиято цел е предоставяне на качествено образование за всяко дете в България. Конкретната ѝ задача е да осигури добре квалифицирани и силно мотивирани млади учители в училищата. Вярваме, че организацията има волята и капацитета да внесе промени в учебната среда и да разреши проблемите, идентифицирани в изготвената оценка на нуждите.

"Опитът ни в региона през последните две години и интервютата, проведени с различни участници в образователния процес сочат, че има огромна нужда от подобрение в системата на образованието на местно ниво. Училищата систематично не успяват да образоват огромна част от децата в региона и да им дадат подкрепата и развитието, което им е нужно, за да станат отговорни, способни и продуктивни членове на местната общност.

Едновременно с това, благодарение на постигнатото в рамките на Програма "Заедно в час" за последните 3 години, знаем, че този проблем е решим. Свидетели сме на това как с подходящ подход, обучение и подкрепа можем успешно да променим културата в класната стая и да подобрим постиженията и стремежите на учениците. Събраните от нас данни сочат, че могат да се постигнат значими подобрения в успеха на учениците в сравнително кратки срокове, като една учебна година например. “

Stock Quote: TSE

Price 2,94

Change +0,17

Volume 142 612

% Change +6,14%

Intraday High 2,95

52 Week High 3,60

Intraday Low 2,77

52 Week Low 2,34

Today's Open 2,77

Previous Close 2,77

09.19.2018 02:33 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 196,80 ?-2,90

НАВИГАЦИЯ

Back to top