Инвестиции в общността

„Заедно в час“

Фондация "Заедно в час" е неправителствена организация, чиято цел е предоставяне на качествено образование за всяко дете в България. Конкретната ѝ задача е да осигури добре квалифицирани и силно мотивирани млади учители в училищата. Вярваме, че организацията има волята и капацитета да внесе промени в учебната среда и да разреши проблемите, идентифицирани в изготвената оценка на нуждите.

"Опитът ни в региона през последните две години и интервютата, проведени с различни участници в образователния процес сочат, че има огромна нужда от подобрение в системата на образованието на местно ниво. Училищата систематично не успяват да образоват огромна част от децата в региона и да им дадат подкрепата и развитието, което им е нужно, за да станат отговорни, способни и продуктивни членове на местната общност.

Едновременно с това, благодарение на постигнатото в рамките на Програма "Заедно в час" за последните 3 години, знаем, че този проблем е решим. Свидетели сме на това как с подходящ подход, обучение и подкрепа можем успешно да променим културата в класната стая и да подобрим постиженията и стремежите на учениците. Събраните от нас данни сочат, че могат да се постигнат значими подобрения в успеха на учениците в сравнително кратки срокове, като една учебна година например. “

Stock Quote: TSE

Price 3,30

Change +0,01

Volume 235 295

% Change +0,3%

Intraday High 3,31

52 Week High 3,38

Intraday Low 3,22

52 Week Low 2,13

Today's Open 3,25

Previous Close 3,29

04.20.2018 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 346,80 ?-4,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top