Информация за страната

България има стратегическо местоположение в централната част на Югоизточна Европа, като през територията ѝ преминават основните транспортни коридори към Близкия изток и Азия. Страната се намира на Балканския полуостров. Граничи на север с Румъния, на запад със Сърбия и Македония, на юг с Гърция и Турция и на изток с Черно море.

Столица: София

Площ: 111 002 km²

Население: 7 245 677 (2014)

БВП: 42.011 милиарда евро (2014)

Официален език: Български

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1.1.2007

Валута:Български лев (лв.)

През 2018 България за пръв път ще оглави председателството на Съвета на ЕС , което се сменя на ротационен принцип между държавите-членки.

По данни от последното преброяване през 2011, населението на България е приблизително 7.3 милиона. По-голямата част се определят като българи (приблизително 77%). В страната традиционно се изповядва източното православие. Най-голямото малцинството в България посочва исляма като своя религия (7.8% от населението), като това са основно турци, които съставляват 8.8% от населението на страната, български мохамедани и 1/5 от ромската етническа група. 0.7% от населението са католици, 0.9% протестанти, а останалите 31% се определят като атеисти.

България е член на Европейския съюз (ЕС) от 01.1.2007, като данъчният режим в страната е един от най-изгодните в цяла Европа, с 10% корпоративен данък и 10% плосък данък за доходите на физическите лица.

България има стратегическо географско положение, с достъп до следните пазари:

  • Югоизточна Европа - пазар със 122 милиона потребители, отбелязващ висок растеж
  • ЕС - България има най-икономически изгоден и безмитен достъп до пазар с над 500 милиона потребители
  • Общността на независимите държави (ОНД), Близкия изток и Северна Африка

България съчетава политическа и макро-икономическа стабилност и предлага различни стимули за развиване на бизнес:

  • стабилна парламентарна демокрация: член на ЕС, НАТО и СТО
  • българската валута е обвързана с еврото по силата на действащия валутен борд
  • има най-ниските данъчни ставки и едни от най-ниските разходи за работна ръка в ЕС, заедно със специални стимули за инвеститорите
  • Европейски фондове - страната се очаква да получи над 8 милиарда евро европейско финансиране през идните години

България е пълноправен член и на Централноевропейската асоциация за свободна търговия (ЦЕФТА). Местната валута - българският лев - е обвързан с курса на еврото от 1999 насам, при обменен курс 1.95583 лв/ евро.

Образователните стандарти в страната са високи. Страната разполага с добра инфраструктура и съоръжения. Животът в големите градове предлага всички удобства, като в западноевропейските държави. В страната има добре развита пътна мрежа с асфалтова настилка, с изключение на високо-планинските райони. Железопътната инфраструктура е също добре развита.

Stock Quote: TSE

Price 3,86

Change -0,08

Volume 170 281

% Change -2,03%

Intraday High 4,00

52 Week High 4,89

Intraday Low 3,86

52 Week Low 2,56

Today's Open 3,93

Previous Close 3,94

05.22.2019 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 273,60 ?+1,60

НАВИГАЦИЯ

Back to top