Информация за страната

България е страна със стабилна нормативна уредба, подкрепяща минната индустрия. Намира се на Балканския полуостров. На север граничи с Румъния, на запад - със Сърбия и Македония, на юг - с Гърция и Турция, а на изток - с Черно море.

Столица: София

Площ: 111 994 Km²

Население: 6 879 613 (2020)

БВП: 60.7 млрд. евро. (2019) - 118.669 млрд. лв.

Официален език: Български

Държавно устройство: Парламентарна република

Член на ЕС от: 1.1.2007

Стабилна парламентарна демокрация: Член на ЕС, НАТО и СТО

Валута: Български лев (лв.)

Българската валута е обвързана с еврото по силата на действащия валутен борд, от 1999г до днес.

През 2018 България за пръв е домакин на ротационното председателство на Съвета на ЕС .

България е пълноправен член и на Централноевропейската асоциация за свободна търговия (ЦЕФТА).

България има един от най-благоприятните данъчни режими в ЕС, в това число 10% корпоративен данък върху доходите. България е политически и икономически стабилна държава.

Образователните стандарти в страната са високи.

Разполага с добра инфраструктура и съоръжения, добре развита пътна мрежа с асфалтова настилка, с изключение на високо-планинските райони. Железопътната инфраструктура е също добре развита.

Stock Quote: TSE

Price 6,35

Change +0,19

Volume 977 344

% Change +3,08%

Intraday High 6,43

52 Week High 8,41

Intraday Low 6,18

52 Week Low 5,41

Today's Open 6,25

Previous Close 6,16

11.30.2022 04:32 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 746,00 ?-2,40

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО