Информация за страната

България е страна със стабилна нормативна уредба, подкрепяща минната индустрия. Намира се на Балканския полуостров. На север граничи с Румъния, на запад - със Сърбия и Македония, на юг - с Гърция и Турция, а на изток - с Черно море.

Столица: София

Площ: 111 994 Km²

Население: 6 879 613 (2020)

БВП: 60.7 млрд. евро. (2019) - 118.669 млрд. лв.

Официален език: Български

Държавно устройство: Парламентарна република

Член на ЕС от: 1.1.2007

Стабилна парламентарна демокрация: Член на ЕС, НАТО и СТО

Валута: Български лев (лв.)

Българската валута е обвързана с еврото по силата на действащия валутен борд, от 1999г до днес.

През 2018 България за пръв е домакин на ротационното председателство на Съвета на ЕС .

България е пълноправен член и на Централноевропейската асоциация за свободна търговия (ЦЕФТА).

България има един от най-благоприятните данъчни режими в ЕС, в това число 10% корпоративен данък върху доходите. България е политически и икономически стабилна държава.

Образователните стандарти в страната са високи.

Разполага с добра инфраструктура и съоръжения, добре развита пътна мрежа с асфалтова настилка, с изключение на високо-планинските райони. Железопътната инфраструктура е също добре развита.

Stock Quote: TSE

Price 8,18

Change +0,00

Volume 460 499

% Change +0%

Intraday High 8,26

52 Week High 10,78

Intraday Low 8,10

52 Week Low 5,86

Today's Open 8,15

Previous Close 8,18

10.03.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 830,00 ?-18,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО