Инвестиционни предложения за „ВЛАЖНА ЗОНА С ИНТЕГРИРАНИ МИКРОБНИ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“” И ЗА „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД”

Stock Quote: TSE

Price 2,95

Change +0,18

Volume 169 012

% Change +6,5%

Intraday High 2,95

52 Week High 3,60

Intraday Low 2,77

52 Week Low 2,34

Today's Open 2,77

Previous Close 2,77

09.19.2018 03:12 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 196,80 ?-2,90

НАВИГАЦИЯ

Back to top