Инвестиционни предложения за „ВЛАЖНА ЗОНА С ИНТЕГРИРАНИ МИКРОБНИ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“” И ЗА „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД”

Stock Quote: TSE

Price 3,30

Change +0,01

Volume 235 295

% Change +0,3%

Intraday High 3,31

52 Week High 3,38

Intraday Low 3,22

52 Week Low 2,13

Today's Open 3,25

Previous Close 3,29

04.20.2018 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 346,80 ?-4,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top