Инвестиционни предложения за „ВЛАЖНА ЗОНА С ИНТЕГРИРАНИ МИКРОБНИ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“” И ЗА „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД”

Stock Quote: TSE

Price 4,38

Change +0,11

Volume 404 918

% Change +2,58%

Intraday High 4,47

52 Week High 4,47

Intraday Low 4,26

52 Week Low 2,56

Today's Open 4,26

Previous Close 4,27

02.15.2019 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 318,10 ?+8,30

НАВИГАЦИЯ

Back to top