Не се изискват документи понастоящем.

Stock Quote: TSE

Price 7,67

Change -0,09

Volume 383 743

% Change -1,16%

Intraday High 7,74

52 Week High 10,73

Intraday Low 7,61

52 Week Low 3,20

Today's Open 7,70

Previous Close 7,76

03.08.2021 01:27 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 698,00 ?-2,20

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО