Във всички наши дружества се стремим да наемаме на работа местна работна ръка и да развиваме старши мениджърски екипи от местни специалисти. Професионалното развитие на служителите е основна наша цел, като предоставяме най-различни възможности за придобиване на нови знания.

Partnership

Инвестираме в нашите служители

Цветомир Велков бе повишен на длъжност „Оперативен директор” през 2016. Той постъпва на работа през 2001г. като инженер „Геомеханика", след като вече е бил стажант в компанията докато следва в Минно-геоложкия университет в София.

През 2006г. е номиниран и отличен с наградата за „Най-добре развиващ се млад инженер" в рамките на организирано от "Mines and Money" официално събитие в Лондон. От 2004г. заема различни длъжности - от старши инженер „Геомеханика” до мениджър "Технически служби” и директор „Производство".

Petya kuzmanova

Кариерно развитие в компанията

Петя Кузманова завършва математика и природни науки. Интересува се от минерали и решава да следва геология в Минно-геоложкия университет в София. През 2001г. е стажант в дружеството на ДПМ в Крумовград, след което кандидатства за работа в рудник „Челопеч”, където започва работа като геолог през 2004г.. През 2006г. е повишена до старши геолог „Проучване и сондиране". Уменията и подходът на Петя я издигат до ръководител на екип от 50 души. Непрекъснатото ѝ желание да учи нови неща, заедно с възможностите за развитие в компанията, помагат на Петя да гради успешна кариера.

Stock Quote: TSE

Price 7,97

Change +0,02

Volume 431 431

% Change +0,25%

Intraday High 8,15

52 Week High 10,67

Intraday Low 7,95

52 Week Low 7,18

Today's Open 7,98

Previous Close 7,95

09.21.2021 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 761,80 ?+12,40

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО