Във всички наши дружества се стремим да наемаме на работа местна работна ръка и да развиваме старши мениджърски екипи от местни специалисти. Професионалното развитие на служителите е основна наша цел, като предоставяме най-различни възможности за придобиване на нови знания.

Partnership

Инвестираме в нашите служители

Цветомир Велков бе повишен на длъжност „Оперативен директор” през 2016. Той постъпва на работа през 2001г. като инженер „Геомеханика", след като вече е бил стажант в компанията докато следва в Минно-геоложкия университет в София.

През 2006г. е номиниран и отличен с наградата за „Най-добре развиващ се млад инженер" в рамките на организирано от "Mines and Money" официално събитие в Лондон. От 2004г. заема различни длъжности - от старши инженер „Геомеханика” до мениджър "Технически служби” и директор „Производство".

Petya kuzmanova

Кариерно развитие в компанията

Петя Кузманова завършва математика и природни науки. Интересува се от минерали и решава да следва геология в Минно-геоложкия университет в София. През 2001г. е стажант в дружеството на ДПМ в Крумовград, след което кандидатства за работа в рудник „Челопеч”, където започва работа като геолог през 2004г.. През 2006г. е повишена до старши геолог „Проучване и сондиране". Уменията и подходът на Петя я издигат до ръководител на екип от 50 души. Непрекъснатото ѝ желание да учи нови неща, заедно с възможностите за развитие в компанията, помагат на Петя да гради успешна кариера.

Stock Quote: TSE

Price 8,18

Change +0,00

Volume 460 499

% Change +0%

Intraday High 8,26

52 Week High 10,78

Intraday Low 8,10

52 Week Low 5,86

Today's Open 8,15

Previous Close 8,18

10.03.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 830,00 ?-18,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО