Инвестираме в нашите служители

Цветомир Велков е Директор "Производство" и ръководи двете основни дейности в компанията: добива и преработката на руда. Постъпва на работа в компанията през 2001 като инженер "Геомеханика", след като вече е бил неин стажант по време на следването си в Минно-геоложкия университет в София.

През 2006 е номиниран и отличен с наградата за "Най-добре развиващ се млад инженер" в рамките на организирано от "Mines and Money" официално събитие в Лондон. От 2004 до момента Цветомир заема различни длъжности в компанията - от Старши Инженер „Геомеханика” до Мениджър "Технически служби", а през 2015 е назначен за Директор "Производство".

Кариерно развитие в компанията

Петя Кузманова живее в Пирдоп. Завършва математика и природни науки. Интересува се от минерали и решава да следва геология в Минно-геоложкия университет. През 2001 е стажант в Крумовград по проект на Дънди Прешъс Металс, след което кандидатства за работа в рудник "Челопеч", където е назначена на длъжност "Геолог" през 2004. През 2006 е повишена и става "Старши геолог - проучване и сондиране". Уменията и подходът на Петя я издигат до ръководител на екип от 50 души. Непрекъснатото ѝ желание да учи нови неща, заедно с възможностите за кариерно развитие, предлагани в Дънди Прешъс Металс, помагат на Петя да гради успешна кариера в компанията.

В отговор на нуждите на бизнеса - инвестиции в обществен капитал

Стажантска програма

Стажантската програма стартира през 2007 в партньорство с техникума в гр.Пирдоп. Тя дава възможност на младите хора, които не планират да продължат да следват в университет, да натрупат практически опит по специалността си. Към 2015 почти 60 ученика са взели участие в програмата, като повечето от тях са вече наети на пълен работен ден. Стажантската програма е предназначена за квалифицирани млади хора, които искат да натрупат практически умения в дадена професия, като крайната цел е да бъдат насърчени да живеят и работят в региона.

Stock Quote: TSE

Price 2,95

Change +0,18

Volume 136 612

% Change +6,5%

Intraday High 2,95

52 Week High 3,60

Intraday Low 2,77

52 Week Low 2,34

Today's Open 2,77

Previous Close 2,77

09.19.2018 02:13 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 196,80 ?-2,90

НАВИГАЦИЯ

Back to top