Ирена Цакова - Оперативен директор, Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД

Ирена защитава магистърска степен по инженерна химия през 1986. През 1994 завършва още една магистратура по „Екологичен мониторинг, контрол и здраве". Девет години работи в отдел „Опазване на околната среда" в завода в Кремиковци, преди да започне работа в Челопеч. В продължение на 5 години е ръководител „Опазване на околната среда" в „Наван Челопеч" ЕАД/ Бимак, преди ДПМ да получи правата за добив и преработка за рудник „Челопеч". През 2004 Ирена е назначена на длъжност Мениджър „Околна среда и връзки с обществеността" в Челопеч. Разработва и въвежда системи за управление на околната среда, сертифицирани по SO 14001, и ръководи всички екологични проекти, свързани с производството. Отговаря за извършването на надежден мониторинг на околната среда и изготвяне на съответните доклади. Разработва проекти за закриването и рекултивацията на нарушени терени от рудодобивни дейности в миналото, като например пропадания на земната повърхност и стари насипища. Изготвя Планове за ангажиране на заинтересованите страни, заедно с всички съпътстващи ги дейности за оповестяване и консултации. През 2013 Ирена е назначена за Оперативен директор и поема дейностите по планиране и развитие на проекта за добив на злато в Крумовград. Г-жа Цакова, Оперативен директор на Дънди Прешъс Металс Крумовград, е избрана за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия за 2015 на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело "Mines and Money".

Цветомир Велков – Директор „Производство"

Цветомир ръководи двете основни направления в компанията - добива и преработката на руда. Постъпва на работа в компанията през 2001 като инженер "Геомеханика", след като вече е бил неин стажант по време на следването си в Минно-геоложкия университет в София.

През 2005 е номиниран и отличен с наградата „Млад служител с най-добри постижения в минната индустрия" на специално събитие, организирано от "Mines and Money" в Лондон. Наградата се връчва от „Майнинг Джърнал" за изключителни постижения в областта. След 2005 Цветомир заема различни длъжности - от Старши Инженер „Геомеханика”, през Главен инженер - рудник до Мениджър "Технически служби", а през 2015 е назначен за Директор „Производство". Цветомир е автор на 6 статии по геомеханика, публикувани в различни специализирани издания по минно дело.

Цветанка Караиванова – Икономически директор

Цветанка Караиванова започва работа в компанията през май 1997, като заема различни длъжности, свързани с управлението на финансово-счетоводния отдел. През февруари 2011 оглавява екипа на финансовия отдел, а от февруари 2013 е Икономически директор на дружеството. Завършила е Софийски университет "Св. Климент Охридски" с магистърска степен по икономика. Има и диплома по финансов мениджмънт от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 9,03

Change +0,06

Volume 302 696

% Change +0,67%

Intraday High 9,03

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 02:29 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top