Обща информация

Описание на проекта и местоположение

ДПМ извърши окончателна технико-икономическа оценка на проекта за разработване на нахдище „Хан Крум“ през 2005 г. В съответствие с Канадския национален стандарт 43-101, както и с проектните цени на металите и бортово съдържание по това време ($430/oz за злато и $7/oz за сребро), икономически изгодните запаси бяха изчислени на 794 000 унции злато в основния минерализирън участък – Ада тепе, които да бъдат добити по открит способ. Според технико-икономическата оценка при разработване на находището по метода на конвенцианално смилане и цианидно излужване, потенциалното производство на злато щеше да възлезене над 730 000 унции. Във връзка с това се стартира процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на направеното инвестиционно предложение (ОВОС), но процесът беше спрян вследствие на противопоставяне от страна на местната общественост, местни и международни неправителствени организации, както и провежданата официална политика по това време.

Като цяло, участъкът на находището е лесно достъпен, от националната пътна мрежа, която свързва Република Турция с Европа и с областните центрове - гр. Кърджали и гр. Хасково. Град Крумовград е разположенна 40 км югоизточно от гр. Кърджали.

Инфраструктурата в района на находището е добра, с павирани пътища, източници на вода и електроенергия в близост до обекта. Проектната площ обхваща няколко малки селца и махали, чието население се издържа главно от тютюнопроизводството. Останалата част от земята, включена в проектната площ е горски фонд и е държавна собственост.

Исторически данни

Районът е проучван още от средата на 90-те години, когато се осъществява геологопроучвателна програма, включваща картиране, опробване с канави и сондажи на участък "Сърнак", както и малка част от участъците "Скалак" и "Къклица". Цялата проучвателна площ е била обхваната от проучвателна мрежа (250 м нна 50 м), като е използван и методът на индуктивна поляризация в комбинация с магнитен резонанс. Резултатите показват наличие на злато и геохимическа аномалия със значителен интензитет и разпространение върху целия участък, както и разнообразие от геофизически аномалии.

"Болкан Минерал енд Майнинг" ЕАД, дъщерно дружество на ДПМ по непряка линия, придобива правата върху проучвателна площ "Крумовград" през юни 2000 г. в съответствие с Договора за търсене и проучване, сключен с Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и предприема осъществяването на задълбочена програма с цел определяне на запасите във вече откритите аномалии. В съответствие със Закона за подземните богатства (1999), Договорът за търсене и проучване е удължаван, както и първоначалната площ е намалена до сегашните 100 км2 Проучвателната площ се намира на 320 км източно от София, непосредствено южно от гр. Крумовград, в югоизточните Родопи.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top