С грижа за здравето и безопасността в България

"Дънди Прешъс Металс" в България е изцяло ангажирана да осигури здравето и безопасността на своите над 1200 служители. Безопасността не е само в политиките и процедурите, тя е нашия най-важен приоритет ежедневно. Стремим се да осигурява пълноценни обучения за всички служители, да подобряваме условията на работа, безопасността на работното място. Във всички дружества разполагаме с екип по Здраве и безопасност, чиято роля е да развива и прилага най-добрите практики за максимални резултати.

safety training

Най-добри международни практики

Екипът ни в България работи с т.нар. Златни правила - набор от правила, осигуряващи по-безопасна и сигурна работна среда. Правилата се преразглеждат периодично и важат за всички наши служители, за фирмите, с които работим и за посетителите на дружеството. Те са израз на нашия ангажимент за осигуряване на безопасност, което е и една от основните ценности на компанията ни.

В началото на 2020г. отчетохме 2 млн. човеко-часа без наранявания със загуба на работно време, а екипът ни в Челопеч получи наградата за безопасност и нулев травматизъм от Българската минно-геоложка камара - най-голямото признание за безопасност в бранша.

Dpm temperature on the main gate

Безопасност и здраве при работа

Във всички наши дружества има въведени стандарти за подобрение на безопасността и здравето при работа, като стандарта за класифициране, разследване и докладване на инциденти и стандарта за управление на арсен-съдържащи материали. Тези стандарти осигуряват съгласуваност между докладването и разследването на инциденти, и като цяло подобриха процедурите за безопасност, касаещи служителите ни.

За поддържане на производството и безопасността и здравето на работниците в епидемиологичната обстановка на Ковид-19, ДПМ стриктно изпълнява всички изисквания на българското Министерство на здравеопазването.

Ангажиране на местните общности

Грижата ни за осигуряване на безопасност обхваща и местните общности, където работим. Организираме редица събития с местните училища, общинската администрация и широката общественост, които осигуряват информираност и овладяване на нови, важни умения като работа с пожарогасител, реагиране в аварийни ситуации и знания за ресурси, които могат да бъдат споделени при спешност.

Всяка година организираме Ден на отворените врати, което е уникална възможност за хората да слязат в подземния рудник. Посетителите участват и в обучение по безопасност и симулация на спасителна акция на пострадал човек.

Stock Quote: TSE

Price 7,33

Change +0,14

Volume 176 462

% Change +1,95%

Intraday High 7,37

52 Week High 10,73

Intraday Low 7,19

52 Week Low 7,18

Today's Open 7,23

Previous Close 7,19

07.26.2021 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 801,40 ?-3,60

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО