Да създадеш условия, където хората се чувстват щастливи

Chelopech Community investment

Chavdar Museum Community

Chavdar Museum Community investment

Средствата, които предоставяме на общините Челопеч, Чавдар и Златица чрез годишните програми за инвестиции в обществото се използват за повишаване на благосъстоянието и подобряване на средата на живот на нашите хора – те са жители на тези общини, избиратели в тези общини и наши служители. Те създават благата, които ние връщаме отново в общините.

Партньорството с общините е ключов фактор за постигане на целите за устойчиво развитие на селищата, в които работи модерния минен бизнес. С разбирането на „Дънди Прешъс Металс”, че за успеха на бизнеса от огромно значение е развитието и добруването на местните общности, българските дружества „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД вече 16 години осъществяват активна дарителска програма, която бива високо оценена от обществото и от институциите.

През 2020 година компаниите ни получиха признание за своята дарителска и социално отговорна дейност от Български дарителски форум.

Инвестициите в обществото и подкрепата за развитие на местните общности в дългосрочен план работят за устойчиво развитие чрез благоустрояване на инфраструктурни обекти и реализиране на проекти с обществено значение. Инвестираните средства в облагородяване на средата и подобряване условията за живот са пряко в полза на над 20 000-те жители в общините Челопеч, Чавдар, Златица чрез кметствата към община Карлиево, Църквище и Петрич. Ползите се споделят както от местния бизнес и администрация, така и от гостите в регионите.

Общо инвестираните средства за реализирани проекти и дейности в общините Челопеч, Чавдар и Златица са в размер на над 17 млн. лв.

Нашите ценности - достойнство и уважение, прозрачност, постоянно усъвършенстване, екологична отговорност, здраве и безопасност, инвестиции в обществото - са съдържанието, което обвързва и осмисля в едно цяло мисията и визията ни. Те са отворена врата за диалог, с хората, с които споделяме ежедневието си и мястото, където живеем и работим. Бизнесът ни и взаимоотношенията помежду ни се крепят на доверието, на припокриването на думите с делата, на общите ни усилия за осигуряване на бъдещето на нашите деца.

Stock Quote: TSE

Price 8,79

Change -0,11

Volume 248 410

% Change -1,24%

Intraday High 8,94

52 Week High 9,20

Intraday Low 8,70

52 Week Low 5,41

Today's Open 8,81

Previous Close 8,90

01.27.2023 01:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 929,10 ?-12,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО