Tsumeb Community Trust

Общественият тръст в Цумеб бе създаден през 2010, за да осигури финансиране за нуждите на местното общество като цяло и в частност тези от социално-икономическо естество. В Управителния съвет на тръста членуват независими местни лидери, заедно с представители на местното ръководство на Дънди, които са и активни общественици. Управителният съвет взема решения за финансиране на база на това как би се постигнал най-голям ефект, както и с оглед на най-важните нужди, като най-съществен фокус се поставя върху образователните инициативи и отпускането на заеми за развиване на местния бизнес.

Членове на Управителния съвет на Обществения тръст в Цумеб

Име Длъжност
Алфъс Бенджамин Главен изпълнителен директор, Община Цумеб
Розина Ндафапава Джейкъбс Специалист по икономика на развитието
Алета Магдалена Янсен Социален работник, Цумеб
Макс Джонсън Директор, ОУ „Св. Франсис“
Батсеба Уномуйньо Катуонга Социален работник, Виндхук
Инонге Мейнга юрист
Рино Муранда Началник отдел „Маркетинг и комуникации“ в Агрибанк
Елизбет Агнес Муроруа Директор на гимназията в Цумеб
Исай Некунди Мениджър „ Администарция и връзки със заинтересованите страни" в ДПМ
Хиацинта Шивуте Директор “Никодемус Нашанди“
Андре Щрювиг Администратор на Обществения тръст в Цумеб

Stock Quote: TSE

Price 9,01

Change +0,04

Volume 326 827

% Change +0,45%

Intraday High 9,03

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 02:58 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top