Информация за страната

Република Намибия е сред първите 10 държави в Африка, които са най-привлекателни за инвестиции в минната индустрия. Класацията е на Института “Фрейзър” и обхваща последните 5 години. Намибия е петият най-голям производител на уран и деветият най-голям доставчик на диаманти в света.

Столица: Виндхук

Площ: 824,292 km²

Население: 2.280 716 (2015) 2 778 798 (2020)

GDP: 12,99 милиарда щ.д. (2014) 14,52 милиарда USD (2018)

Официален език/ езици: Английски. Голяма част от хората говорят обаче на местни диалекти и езици.

Политическо устройство: Република

Валута: Южноафрикански ранд, Намибийски долар

Основните етнически групи са Овамбо, Каванго, Хереро, Дамара, Нама, Каприви и Бушмени. След обявяване на независимост, правителството на Намибия започва да прилага пазарни принципи, целящи насърчаване на търговските отношения и създаването на нови работни места. Правителството работи активно за привличане на чуждестранни инвестиции и финансова подкрепа от донорски организации.

Политическата стабилност и разумната фискална политика на правителството подпомагат усилията му за постигане на устойчив растеж и намаляване нивата на бедност. Намибия поддържа тесни връзки с Южна Африка и като цяло е по-конкурентна и по-привлекателна за инвеститорите от повечето държави от субсахарската част на континента.

Намибия бележи напредък в намаляване на различията в доходите на населението в различните части на страната, въпреки наличните условия - предимно сух климат, изключително слаба гъстота на населението и икономика, в която има изключително силно развитата минна индустрия и слабопродуктивен селскостопански сектор, който обаче се явява основен работодател на местните хора. Благодарение на правителствената програма “Визия 2030” и националните планове за развитие, през 2010г. бедността в страната е вече с 40% по-ниска.

По настоящем Намибия отделя над 20% от държавния си бюджет за образование (т.е. 6-7% от БВП), което я нарежда сред първите три държави в света с такъв висок процент БВП, отделян за образование.

Stock Quote: TSE

Price 7,97

Change +0,02

Volume 431 431

% Change +0,25%

Intraday High 8,15

52 Week High 10,67

Intraday Low 7,95

52 Week Low 7,18

Today's Open 7,98

Previous Close 7,95

09.21.2021 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 761,80 ?+12,40

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО