Информация за страната

Република Намибия е голяма, слабонаселена държава в Югозападна Африка на брега на Атлантическия океан, разположена на 17- 29 градуса южно от Екватора.

Общата ѝ площ е 824,292 km², с дължина от около 1300км от север на юг, и ширина от 480 до 930 км от изток на запад.

Столица: Виндхук

Площ: 824,292 km²

Население: 2.280 716 (2015)

БВП: 12.99 милиарда щ.д.(2014)

Официален език/ езици: Ошивамбо, нама, дамара, африкаанс, каванго, отйехереро, лози

Политическо устройство: Република

Член на ЕС от: 22.3.1990

Валута: NAD/южноафрикански ранд

Съгласно последното преброяване на населението, проведено от Националния статистически институт в Намибия през 2015, броят му е 2.280 716, като по-голямата част са християни (80-90%, от тях поне 50% лутерани), а останалата част изповядва местни традиционни вероизповедания. Основните етнически групи са Овамбо, Каванго, Хехеро, Дамара, Нама, Каприви и бушмени.

Намибия става член на ЕС веднага след като обявява независимост.

След обявяване на независимост, правителството на Намибия започва да прилага пазарни принципи, целящи насърчаване на търговските отношения и създаването на нови работни места, за да се преодолее икономическата ѝ изостаналост. Правителството работи активно и за привличане на чуждестранни инвестиции и финансова подкрепа от донорски организации.

Политическата стабилност и разумната фискална политика на правителството подпомагат усилията му за постигане на устойчив растеж и намаляване нивата на бедност. Намибия поддържа тесни връзки с Южна Африка, втората най-голяма икономика в региона, и като цяло е по-конкурентна и по-привлекателна за инвеститорите в сравнение с повечето държави в субсахарската част на континента.

Намибия бележи напредък в намаляване на различията в доходите на населението в различните части на страната, въпреки наличните условия - предимно сух климат, изключително слаба гъстота на населението и икономика от дуален тип, при която има изключително силно развитата минна индустрия и слабопродуктивен селскостопански сектор, който обаче се явява основен работодател на местните хора. Благодарение на правителствените програми, като "Визия 2030" и Националните планове за развитие, Намибия отбелязва 40% спад в нивата на бедност в периода 1993/94 и 2009/10, като най-голям напредък се наблюдава в селските региони.

Новото правителство на Република Намибия планира въвеждането на единна структура в образователния сектор. Понастоящем, 20% от държавния бюджет се разходват за образователни цели, което се равнява на 6-7% от БВП на страната, нареждайки я сред първите три държави в света с такъв висок процент на БВП, отделян за образование. Образователните институции в Намибия и дейността им се лицензират от специален държавен орган, който акредитира обучителните им програми и присъжданите от тях образователни степени, както и квалификацията на лицата, които искат получените от тях дипломи в чужбина да се признават и в Намибия.

Stock Quote: TSE

Price 8,99

Change +0,02

Volume 445 516

% Change +0,22%

Intraday High 9,07

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 04:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top