Заетост и развиване на умения

employment

Кариерно развитие в компанията

Барселона Созес защитава бакалавърска степен по инженерна химия през 2017г. След като завършва работи в рудник за добив на цинкова руда „Скорпиън” и в уранова мина „Лангер Хайнрих”, а през 2012г. постъпва на работа в ДПМ, където отговаря за въвеждането в експлоатация на металургични мощности. Благодарение на отличната ѝ работа по проектиране и въвеждане в експлоатация на инсталацията за киселина, както и изготвяне на съответните бюджети и назначения на нови служители, Барселона е повишена на длъжност оперативен директор.

Stock Quote: TSE

Price 9,90

Change -0,03

Volume 548 481

% Change -0,3%

Intraday High 10,15

52 Week High 10,15

Intraday Low 9,85

52 Week Low 5,41

Today's Open 9,99

Previous Close 9,93

03.24.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 993,80 ?+47,00

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО