Специализираното металургично предприятие в Цумеб – Намибия, осигурява преработката на произведения в Челопеч концентрат. След придобиването му през 2010 г. усилията ни са насочени към трансформиране на представянето му чрез производствена стабилност и ценова ефективност.

Собственост 92%
Местоположение Цумеб, Намибия
Металургичен завод за комплексни
Предприятие/ Обект концентрати
Годишна прогноза за 2020 От 230,000 до 265,000 тона преработен
концентрат

Общ преглед

„Дънди Прешъс Металс Цумеб Лимитед” се намира в Цумеб, Намибия, на приблизително 430км северно от столицата Виндхук. Цумеб е най-близкия град до националния парк "Етоша", с население 45 000 души. Металургичният завод е построен в началото на 60-те години, за да преработва концентрата от близкия меден рудник и други находища в страната. Заводът има железопътна връзка с пристанище „Уолвис бей", Намибия, разположено на Атлантическия бряг.

Заводът разполага с една Ausmelt пещ, две конверторни пещи Pierce Smith, специални филтърни системи и охладителни кули, инсталация за сярна киселина, шламов цех, две високоволтови разпределителни подстанции, товаро-разтоварна площадка, две инсталации за кислород, система за улавяне на парите от стопилката от пещите и инсталация за производство на сярна киселина. В завода работят приблизително 800 души.

Заводът в Цумеб е сред малкото в света, които могат да преработват комплексни концентрати. Крайните продукти от металургичната преработка са черна мед и сярна киселина. Черната мед се преработва в рафинерии в Европа и Азия до получаване на метал като краен продукт. Сярната киселина е важен продукт в минната индустрия, особено при производството на уран и мед. По този начин заводът може да използва вторичния продукт от производството на метал (мед) и да го превърне в нещо стойностно за Намибия.

История

Заводът е построен в началото на 60-те години на миналия век.

Собственост е на "Онгополо Майнинг енд Просесинг” - компания за добив и преработка на метали, и на "Уедърли Интернешънал" (“WTI”), която развива сходен бизнес.

През 2010г. ДПМ придобива завода от WTI и незабавно стартира амбициозен план за модернизация, за да може предприятието да отговаря на всички добри практики и стандарти в този бранш.

Постигнато е по-добро очистване на арсена като част от мерките за по-ефективно съхранение и транспортиране на арсенов отпадък. Проектира се и се изгражда съоръжение за съхранение на арсен-съдържащи продукти, което се поддържа съгласно добрите международни практики в областта. Съоръжението е лицензирано от местните власти и периодично се инспектира и одитира от независими одитори.

Като част от цялостната фирмена програма за здраве и безопасност се провеждат редовни медицински прегледи на работниците за степента им на експозиция на арсен. Качеството на атмосферния въздух се следи непрекъснато, като данните се верифицират от независими експерти. Така се преценява и степента, в която местните жители са изложени на ефектите от арсена. 

ДПМ продължава да прилага най-добрите международни практики за управление на арсена, вкл. допълнително намаляване на емисиите и осигуряване на дългосрочно съхранение на отпадъците от производствената дейност.

Stock Quote: TSE

Price 8,18

Change +0,00

Volume 460 499

% Change +0%

Intraday High 8,26

52 Week High 10,78

Intraday Low 8,10

52 Week Low 5,86

Today's Open 8,15

Previous Close 8,18

10.03.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 830,00 ?-18,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО