Насърчаване на здравословния начин на живот

Имаме добре разработена програма за насърчаване на здравословния начин на живот на служителите, с акцент върху превенция срещу ХИВ/СПИН и рак, психично здраве, изграждане на здравословни навици и др. В програмата са включени медицински прегледи и консултации, обучения за подобряване нивото на информираност. Изградена е и специална мрежа от обучители. Услугите по програмата са достъпни както за служители, така и за фирми-изпълнители. Примери за проведени инициативи:

  • Уелнес седмица, проведена през 2019г. с над 500 участници, с акцент върху начина на живот
  • Дни, посветени на информация по проблемите на рака (скрининг за рак на простатата, гърдата и маточната шийка).
  • Ден за борба с ХИВ/СПИН, с възможност за доброволно изследване и консултации от специалисти

По останалите ни програми се провеждат обучения и се дава информация по въпроси, касаещи алкохол и наркотици, диабет и други заболявания, причинени от начина на живот, здравословното хранене, различните социални фактори, влияещи на здравето, налични здравни услуги и медицинска помощ. На територията на завода има клиника за медицинско обслужване на служители на ДПМ Цумеб и на фирми-изпълнители.

Участваме активно и в живота на местната общност и в различни местни инициативи, организирани от различни асоциации и сдружения, като например държавната медицинска служба по кръвопреливане. През 2019г. служителите на ДПМ и фирмите-изпълнители, с които тя работи, дариха над 60 литра кръв.

С грижа за нашите служители и фирми-подизпълнители

Като идентифицираме и проследяваме отделните компоненти на работната среда можем да контролираме експозицията и значително да намалим рисковете за човешкото здраве. Разполагаме с добре разработена програма за хигиена на труда и биологичен мониторинг, програма за медицинско наблюдение на конкретни рискови параметри, както и редовна програма за обучение и повишаване на информираността. Изготвяме оценки на риска за различни параметри на работната среда, идентифицираме и контролираме новите опасности и верифицираме ефективността на съществуващите контролни мерки.

Сред последните ни осъществени инициативи е поставянето на оборудване за мониторинг в реално време, което ни позволява да следим емисиите на работното място и реагираме при нужда.

Разполагаме и с план за координиране на действията, благодарение на който постигаме реален спад при експозицията на запрашаване и изпарения. Планът обхваща множество инициативи - за подобрения на работните процеси, поддържане на трудова хигиена, улавяне на вредни газове, модернизация на съоръженията, обучения и др.

Демо инсталация за витрификация на арсен

Заводът ни в Цумеб преработва комплексни концентрати. Лицензът ни за работа зависи от това доколко ефективно управляваме генерирания производствен отпадък.

Проучваме няколко възможности за безопасно и екологосъобразно съхраняване на арсен-съдържащия отпадък. Една от възможностите е да се използва техника на замразяване, известна като витрификация, при която веществото се превръща в стъкло (аморфно (некристалинно) твърдо вещество). Витрификацията обикновено се постига, като материалите се нагреят до втечняване, след което се охлаждат до твърдо състояние. След като е приведен в стабилна форма на стъкло, арсенът вече би могъл безопасно да се депонира.

Безопасност и здраве при работа

Ръководството на дружеството ни в Цумеб отговаря за повече от 700 служители, като основна цел е здравето и безопасността на всеки наш служител или подизпълнител. Създадохме специален екип по здраве и безопасност, който разработва, проследява и подобрява работните условия и практики, което повишава представянето ни в тази сфера във всеки отдел и екип.

Коефициентът на обща честота на наранявания при работа за 2019г. е 0.73, спрямо заложения от 0,81. През 2019г. бяха регистрирани 10 наранявания със загуба на работно време, една злополука с оказана медицинска помощ и една злополука с работа на по-лек режим. Тази статистика за нивата на безопасност сочи сериозни подобрения спрямо 2018г., което до голяма степен се дължи на промените в поведението на работниците, проведените кампании за безопасност и използването на Златните правила и осъзнаване на риска в работното ежедневие.

Stock Quote: TSE

Price 8,81

Change -0,09

Volume 163 527

% Change -1,01%

Intraday High 8,94

52 Week High 9,20

Intraday Low 8,70

52 Week Low 5,41

Today's Open 8,81

Previous Close 8,90

01.27.2023 12:13 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 929,10 ?-12,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО