Документи

Екологични доклади

Одобрен План за мониторинг на околната среда

Пакет за оповестяване

Stock Quote: TSE

Price 6,49

Change -0,18

Volume 87 606

% Change -2,7%

Intraday High 6,79

52 Week High 9,65

Intraday Low 6,49

52 Week Low 6,49

Today's Open 6,72

Previous Close 6,67

06.29.2022 11:51 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 817,50 ?-3,40

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО