Собственост 100%
Местоположение Южна България
Предприятие/ Обект Открит рудник
Експлоатационен срок 8 години
Прогнозни производствени
резултати за 2020г.
94,000 – 114,000 тр.у.злато

Общ преглед

Ada tepe

Ръст в производството и паричните потоци

Първите количества концентрат от рудата, добита от открит рудник “Ада тепе”, бяха произведени през 2019г. За нас това бе ключов момент и резултат от дълги години упорит труд на местния ни екип, в сътрудничество с местните заинтересовани страни. Въвеждането на обекта в експлоатация бе изпълнено в срок и в рамките на отделения за целта бюджет, като само три месеца по-късно бе достигната пълна производствена мощност, което е забележително постижение в минната индустрия.

Ада тепе е сред рудниците с най-високо съдържание на злато в света. Очакванията са да генерира значителни свободни парични потоци в портфолиото от минни проекти на ДПМ.

Общ преглед

„Ада тепе“ е първият новоразработен рудник в България за последните 40 години. Намира се на около 3км южно от гр. Крумовград, в югоизточната част на България. Макар че се прилагат традиционните технологии за добив и преработка от открит тип рудник, т.е. добив, трошене, смилане и флотация, тук се използват и иновативни методи за управление на водите и минния отпадък. Осигурено е най-модерно оборудване, а 90% от наетия персонал са местни жители. Произвежда се златен концентрат, който след това се изпраща за допълнителна преработка.

Изграждане на стабилни партньорства

През последните 15 години екипът ни натрупа ценен опит като отговорен работодател и иновативно минно предприятие, чиито основен акцент при работа е отговорността за хората и околната среда.

Продължаваме да развиваме дейността си с визия за устойчивото бъдеще на региона. Споделеното желание за просперитет, не само през годините на активно производство, но и след края на експлоатационния срок на рудника, бе в основата на решението ни да предложим уникална по своя характер програма за финансиране на местни микро-, малки и средни предприятия. В партньорство с община Крумовград създадохме фонд, който да бъде в помощ на стартиращи фирми или да подпомогне растежа на малки такива. Фондът ще отпусне 5 млн. щ.д. до края на експлоатационния срок на рудника.

История

Регионът е проучван в началото на 90-те години на миналия век, като геологопроучвателните дейности са били възложени от тогавашното правителство. Цялата лицензионна площ е била включена в регионална програма за почвено опробване, като отделно са били направени и геофизични проучвания (магнитометрия и предизвикана поляризация) в района на “Ада тепе”. Резултатите показват наличие на злато и геохимична аномалия със значителен интензитет и разпространение върху целия участък, както и разнообразие от геофизични аномалии.

„Болкан Минерал енд Майнинг" ЕАД (БММ), придобива правата върху проучвателна площ „Крумовград" (130кв.м) през 2000 г., след което сключва Договор за търсене и проучване с Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) на 12.06.2000г. През 2003г. ДПМ придобива БММ и по-късно го преименува на „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД.

Stock Quote: TSE

Price 9,29

Change -0,27

Volume 506 806

% Change -2,82%

Intraday High 9,58

52 Week High 10,78

Intraday Low 9,26

52 Week Low 6,14

Today's Open 9,42

Previous Close 9,56

12.08.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 029,90 ?-0,60

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО